Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Transplantation of a Blue Kidney: A Case Report

Transplantation Proceedings, cilt.51, ss.1190-1192, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effect of Obesity on Clinical Outcomes of Kidney Transplant Patients.

Transplantation proceedings, cilt.51, ss.1093-1095, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Evaluation of Bone Disease in Kidney Transplant Recipients

TRANSPLANTATION PROCEEDINGS, cilt.49, ss.509-511, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Diabetik ayak yarası üzerinde hangisi daha etkili: Diabetik ayak eğitimi mi, öğrenim düzeyi mi?

TURKISH JOURNAL OF SURGERY, cilt.24, ss.3-7, 2008 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Resident Physicians in Turkey: Results of a Survey of 1069 Residents from 11 Provinces

Turkish Journal Of Medical Sciences, cilt.38, ss.35-42, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Polikistik Böbrek Hastalığına Bağlı Son Dönem Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda Renal Transplantasyon Planında Nativ Nefrektominin Yeri

Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, cilt.25, ss.161, 2016 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

Uyumsuzluğu Nakil Böbrek Ömrünü Azaltır

Klinik Seriler Nefroloji, Diyaliz ve Hipertansiyon Dergisi, cilt.1, ss.30, 2016 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

Kadın Böbrek Donörlerinde Laparoskopik Yöntem Tercihlerimiz

Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, cilt.24, ss.155, 2015 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

Renal Transplantasyonda Alıcılarda Vücut Kitle İndeksi İle Postoperatif Cerrahi Komplikasyonların İlişkisi

Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, cilt.24, ss.156, 2015 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

Renal Transplantasyonda Plazmaferez Tedavisinde Kullanılan Vasküler Giriş Yolu Komplikasyonlarının Değerlendirilmesi

Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, cilt.24, ss.310, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sirolimus Ve Everolimus Kullanan Böbrek Nakli Alıcılarında Anemi Varlığının Karşılaştırılması

Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, cilt.24, ss.158, 2015 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

Canlı Vericili Donör Nefrektomide Laparoskopik Yöntem Tercihlerimiz

Endoskopik Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi, cilt.22, ss.112-113, 2015 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

Laparoskopide Saptanan Portal Ven Anomalisi: Olgu Sunumu

Laparoscopic Endoscopic Surgical Science, cilt.16, ss.172-173, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doksisiklin Kullanımına Bağlı Gelişen Ösofajit

Laparoscopic Endoscopic Surgical Science, cilt.16, ss.194-195, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kolesistolithiasis ve Umblikal Herni Birlikteliğinde Laparoskopi

Laparoscopic Endoscopic Surgical Science, cilt.16, ss.172, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bronkoskopik Görüntüleme Eşliğinde Perkütan Trakeostomi

Laparoscopic Endoscopic Surgical Science, cilt.16, ss.195, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gastroskopik Polipektomi Sonuçlarımız

Laparoscopic Endoscopic Surgical Science, cilt.16, ss.193-194, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Perkütan Endoskopik Gastrostomi Sonuçlarımız

Laparoscopic Endoscopic Surgical Science, cilt.16, ss.194, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Metakron Tümöre Bağlı İnce Barsak Tıkanıklığı

Okmeydani Tip Dergisi, cilt.5, ss.16-18, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tiroidektomi Sonrası Gelişen Hipokalsemi Olgularının Retrospektif Analizi

Endokrinolojide Diyalog Dergisi, cilt.4, ss.274, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Olgu Nedeniyle Kolonda Senkron Tümör Tanısında Güçlükler

İstanbul Tıp Dergisi, cilt.5, ss.45-48, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Cerrahi Gamma Prob Klavuzluğunda Tamamlayıcı Tiroidektomi

Endokrinolojide Diyalog Dergisi, cilt.4, ss.279, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sürrenal Bezde Bilateral İnsidentaloma

Endokrinolojide Diyalog Dergisi, cilt.4, ss.280, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnce Barsakta İnvaginasyona Sebep Olan İnflammatuar Fibroid Polip Olgusu

İstanbul Tıp Dergisi, cilt.5, ss.47-49, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İnternal Supravezikal Herni’ye Bağlı Barsak Obstrüksiyonu

İstanbul Tıp Dergisi, cilt.5, ss.42-44, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Effect of Donor Nephrectomy with Vaginal Extraction on Recipient and Graft Survival

19th Congress of the European Society for Organ Transplantation (ESOT), Kobenhavn, Danimarka, 15 - 18 Eylül 2019, ss.35

Comparison of laparoscopic single-site donor nephrectomy with open extraction or vaginal extraction technique- A single center experience.

18th Congress of the European Society for Organ Transplantation (ESOT), Barcelona, İspanya, 24 - 27 Eylül 2017, cilt.1, ss.322-323

Laparoskopik Donör Nefrektomide Vücut Kitle İndeksinin İntraoperatif Etkileri

13. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Nisan 2017, ss.36-37

Evaluation Of Bone Disease In Kidney Transplant Patients

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği XI. Kongresi, Transplantasyon'16, Konya, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016, ss.81

The Role Of Evererolimus On Cardiac Functions Of Kidney Transplant Recipients

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği XI. Kongresi, Transplantasyon 2016, Konya, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016, ss.53

Comparison Of Two Different Laparoscopic Donor Nephrectomy With Vaginal Extraction Techniques

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği XI. Kongresi, Transplantasyon'16, Konya, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016, ss.70

Çift Üreteri Olan Donörlerden Renal Transplantasyon

XX. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Nisan 2016, ss.287

Laparoskopik Donör Nefrektomide Perioperatif Komplikasyonlar

XX. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Nisan 2016, ss.290

Tedavi Uyumsuzluğu Nakil Böbrek Ömrünü Azaltır

5. Güncel Böbrek Hastalıkları Hipertansiyon ve Transplantasyon Toplantısı, Kocaeli, Türkiye, 13 - 17 Nisan 2016, ss.23

Renal Transplantasyonda Plazmaferez Tedavisinde Kullanılan Vasküler Giriş Yolu Komplikasyonlarının Değerlendirilmesi

32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 25 Eylül 2015, ss.60

Kadın Böbrek Donörlerinde Laparoskopik Yöntem Tercihlerimiz

32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 25 Eylül 2015, ss.152

Sirolimus Ve Everolimus Kullanan Böbrek Nakli Alıcılarında Anemi Varlığının Karşılaştırılması

32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 25 Eylül 2015, ss.157

Renal Transplantasyonda Alıcılarda Vücut Kitle İndeksi İle Postoperatif Cerrahi Komplikasyonların İlişkisi

32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 25 Eylül 2015, ss.155

The Role of Immunosuppression on Cardiac Functions of Kidney Transplant Recipients

American Transplant Congress, Pennsylvania, Amerika Birleşik Devletleri, 2 - 06 Mayıs 2015, ss.2010

Vajinal Çıkarımlı Laparoskopik Donör Nefrektomi, Video Sunumu

12. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Nisan 2015, ss.112-113

Perkütan Endoskopik Gastrostomi Sonuçlarımız

9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 - 31 Ekim 2009, ss.111

Doksisiklin Kullanımına Bağlı Gelişen Ösofajit

9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 - 31 Ekim 2009, ss.112

Bronkoskopik Görüntüleme Eşliğinde Perkütan Trakeostomi

9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 - 31 Ekim 2009, ss.113

Kolesistolithiasis ve Umblikal Herni Birlikteliğinde Laparoskopi

9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 - 31 Ekim 2009, ss.65

Laparoskopide Saptanan Portal Ven Anomalisi: Olgu Sunumu

9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 - 31 Ekim 2009, ss.66

Gastroskopik Polipektomi Sonuçlarımız

9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 - 31 Ekim 2009, ss.110

Acil Servise Başvuran Adli Olguların Değerlendirilmesi

XVI. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Mayıs - 01 Haziran 2008, ss.145

Nodüler Guatrlı 162 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi

3. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi, Trabzon, Türkiye, 17 - 20 Nisan 2008, ss.63

Tiroid Karsinomu: 25 Olgunun Retrospektif Analizi

3. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi, Trabzon, Türkiye, 17 - 20 Nisan 2008, ss.61

Hiperaktif Nodül Her Zaman Selim midir?

3. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi, Trabzon, Türkiye, 17 - 20 Nisan 2008, ss.60

Tiroid İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi Sonuçlarımız

3. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi, Trabzon, Türkiye, 17 - 20 Nisan 2008, ss.48

Meme Kanserli 121 Olgunun Retrospektif İncelenmesi

Türk Cerrahi Derneği XXI. Bölgesel Cerrahi Kongresi, Konya, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2007, ss.16

Pilonidal Sinüste Lokal Anestezi Altında Eksizyon ve Primer Kapama

ürk Cerrahi Derneği XXI. Bölgesel Cerrahi Kongresi, Konya, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2007, ss.26

İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin Meme Kanserlerinde Değeri

Türk Cerrahi Derneği XXI. Bölgesel Cerrahi Kongresi, Konya, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2007, ss.15

Kolorektal Kanserler ve USG Bulguları

Türk Cerrahi Derneği XXI. Bölgesel Cerrahi Kongresi, Konya, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2007, ss.25

Rektosigmoid Kolon Kanserlerinde Yetersiz Mezenter Rezeksiyonu ve Lokal Rekürrens

III. Çukurova Kolo-Proktoloji ve Stoma-Terapi Sempozyumu, Adana, Türkiye, 12 - 14 Nisan 2007, ss.92

Anal Malign Melonom

III. Çukurova Kolo-Proktoloji ve Stoma-Terapi Sempozyumu, Adana, Türkiye, 12 - 14 Nisan 2007, ss.95

Hemoroidektomi Sonuçlarımız

III. Çukurova Kolo-Proktoloji ve Stoma-Terapi Sempozyumu, Adana, Türkiye, 12 - 14 Nisan 2007, ss.97

Kronik Anal Fistüller Sonrası Anal Kanser Gelişimi

XV. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 28 Mayıs 2006, ss.168

Perfore Apandisit Sonrası Nekrotizan Fasiitis

Alt Gastrointestinal Cerrahide Komplikasyonlar ve Sorunlar Kongresi, İzmir, Türkiye, 14 - 17 Nisan 2005, ss.185-187

Gamma Prob Klavuzluğunda Tamamlayıcı Tiroidektomi

4. Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Bursa, Türkiye, 10 - 12 Aralık 2004, ss.32

Guatr Tanısı ile Ameliyat Edilen 123 Olgudan Patoloji Sonucu Kanser Çıkan Olguların Retrospektif Analizi

4. Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Bursa, Türkiye, 10 - 12 Aralık 2004, cilt.4, ss.287

Diyabetik Olup Ayak Yarası Gelişen ve Amputasyon veya Debridman Yapılan 481 Hastanın Retrospektif Analizi

4. Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Bursa, Türkiye, 10 - 12 Aralık 2004, ss.10

Sürrenal Bezde Bilateral İnsidentaloma

4. Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Bursa, Türkiye, 10 - 12 Aralık 2004, ss.34

Tiroidektomi Sonrası Gelişen Hipokalsemi Olgularının Retrospektif Analizi

4. Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Bursa, Türkiye, 10 - 12 Aralık 2004, ss.21

Eş Zamanda Saptanan, Tiroid Bezinin Bir Lobunda Meduller Tiroid Karsinomu, Diğer Lobunda Papiller Tiroid Karsinomu

4. Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Bursa, Türkiye, 10 - 12 Aralık 2004, ss.11

İnce Barsağa Seminom Metastazı Sonucu Oluşan Akut Mekanik Barsak Obstrüksiyonu: Olgu Sunumu

V. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Mersin, Türkiye, 23 - 26 Eylül 2004, ss.85

İnternal Supravezikal Herni’ye Bağlı Barsak Obstrüksiyonu: Olgu Sunumu

V. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Mersin, Türkiye, 23 - 26 Eylül 2004, ss.56

Akut Apandisit Ön Tanılı 562 Olgunun Retrospektif Analizi

XIV. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 30 Mayıs 2004, ss.95-96

Toksik Guatr Hastalarında Tiroid Kanser Sıklığımız

2. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2002, ss.50

Akut Apandisit Nedeni Olarak Akciğer Küçük Hücreli CA Metstazı Olgusu

3. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Konya, Türkiye, 24 - 27 Ekim 2001, ss.12

İstanbul-Ümraniye’de 1999 U.A.G. 2. Turunun Değerlendirilmesi

VI. Ulusal Halk Sağlığı Günleri, Malatya, Türkiye, 6 - 09 Ekim 1999, ss.82