Gaitada Gizli Kan Testi Pozitif Olan Renal Transplantasyon için Canlı Donör Adaylarında Endoskopi Sonuçlarımız


Ertürk T., Çavdaroğlu Ö., Hatipoğlu S., Türkel Küçükmetin N., Çakır Ü., Berber İ.

Laparoscopic Endoscopic Surgical Science, vol.22, no.1, pp.78, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Abstract
  • Volume: 22 Issue: 1
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: Laparoscopic Endoscopic Surgical Science
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.78
  • Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Gaitada gizli kan (GGK) testi, böbrek nakli canlı vericilerinde preoperatif incelemelerdendir. GGK testi pozitif bulunduğunda endoskopik incelemeler ve gereğinde biyopsi yapılmalıdır. Çalışmamızda; böbrek nakli öncesi GGK testi pozitif olan böbrek nakli canlı donör adaylarımızda gastroskopi ve kolonoskopi sonuçlarını incelemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Acıbadem Üniversitesi International Hospital Organ Nakli Merkezinde, Kasım 2010 ile Aralık 2014 tarihleri arasındaki, 596 böbrek nakli calı verici adayından pre-operatif hazırlık esnasında saptanan, GGK testi pozitifl iği nedeniyle endoskopik inceleme yapılan olgular araştırmaya dahil edilerek, gastroskopi ve kolonoskopi raporları ile biyopsi alınanlarda patoloji sonuçları retrospektif olarak incelenmiştir.

Bulgular: Toplam 11 olguda (%1.8) pre-operatif tetkiklerde GGK testi pozitif çıkmış olup olguların 5’i erkek (%45.5), 6’sı kadın (%54.5), yaş aralığı:27-63, yaş ortalaması:52.3 idi. Kolonoskopik incelemelerde; olgulardan 1’inde (%9.1) kolon malignitesi saptanmış, 3’ünde (%27.3) normal kolonoskopi bulguları, 3’ünde (%27.3) multipl kolon polipleri (tübüler ve tübülovilloz adenom), 2’sinde (%18.2) hemoroid, 1’inde (%9.1) anal fissür saptanmıştır. Gastroskopik incelemelerde; olguların 3’ünde (%27.3) yüzeyel gastrit, 2’sinde (%18.2) duodenal ülser, 2’sinde (%18.2) duodenit, 1’er adet (%9.1) peptik ülser, gastrik hiperplastik polip, atrofik gastrit, özefagusta papillom ve bulbusta submukozal lipom saptanmıştır. Çalışmamızda 1 olguda da overde malignite şüphesi olan kist saptanmış olup, kolon malignitesi ile birlikte her iki olgunun da böbrek nakli planı iptal edilmiş ve peptik ülser saptanan olguların da preoperatif tedavisi başlatılmıştır.

Sonuç: Renal transplantasyon öncesi pre-operatif hazırlığı yapılan böbrek nakli canlı donörlerinin GGK testinin pozitif çıkması, operasyon öncesi kolonoskopi ve gastroskopi incelemelerinin yapılmasını gerektirir. Transplantasyon için kontrendikasyon teşkil ettiğinden, vericinin gastrointestinal malignite şüphesi, nakil öncesi endoskopik incelemelerle ortadan kaldırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Böbrek nakli, renal transplantasyon, donör, gaitada gizli kan, gastroskopi, kolonoskopi.