Sirolimus Ve Everolimus Kullanan Böbrek Nakli Alıcılarında Anemi Varlığının Karşılaştırılması


Alış G., Ertürk T., Çavdaroğlu Ö., Berber İ., Çakır Ü.

Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, vol.24, no.3, pp.158, 2015 (Conference Book)

  • Publication Type: Article / Abstract
  • Volume: 24 Issue: 3
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.158
  • Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University Affiliated: Yes

Abstract

Böbrek nakli alıcılarında immunsupresif ajanlardan ‘mammalian target of rapamycine (mTOR) inhibitörleri’ ile ilişkili olan anemi erken dönemde ortaya çıkar; mikrositoz ve düşük demir düzeyleri ile karakterizedir. Etyopatogenezde demir metabolizması ile ilgili bozuklukların yanısıra, bu grup ilaçların eritroid prekürsörlerinin erken diferansiasyonuna ve azalmış globin sentezine neden olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada her ikisi de mTOR inhibitörü olan sirolimus ve everolimus kullanan böbrek nakilli hastalarda, posttransplant 1. yılda anemi gelişimi açısından bir fark olup olmadığı araştırılmıştır. Çalışmaya merkezimizde böbrek nakli yapılmış ve immunsupresif tedavi olarak kalsinörin inhibitörü, mikofenoloik asit ve steroid uygulanan, 3. aydan itibaren ise tedavi protokolünden mikofenoloik asit çıkarılıp yerine mTOR inhibitörü başlanan 63 hasta dahil edildi. Anemi varlığı, hemoglobin düzeyi erkeklerde 13 g/dl, kadınlarda 12 g/dl değerinin altı olarak kabul edildi. Hastaların 0-3-6-12. aylardaki greft fonksiyonları ve hematolojik parametreleri incelendi. Çalışmaya alınan hastalardan 34’ ü sirolimus (grup 1), 29’ u everolimus (grup 2) kullanıyordu. Bu iki grubun demografik özellikleri ve greft fonksiyonu açısından fark saptanmadı (yaş: 34.2/33.8 yıl, cins: 22 erkek-12 kadın/19 erkek-10 kadın, glomerüler filtrasyon hızı: 64.4/63.7 ml/dk, akut red atağı oranı: % 5/% 6 grup 1 ve grup 2 sırasıyla). Her iki grup hastanın demir profilleri de benzerdi. Ortalama mTOR inhibitörü ilaç düzeyleri sirolimus için 6.2 ng/ml, everolimus için 5.3 ng/ ml idi. Hemoglobin düzey ortalamaları açısından posttransplant ilk günde (0. ay), 3. ve 6. aylarda herhangi bir farklılık gözlenmedi, ancak 12. ayda sirolimus kullanan grupta hemoglobin değerlerinin daha düşük olduğu saptandı (hemoglobin erkek hastada: 10.7/12.3 g/dl, hemoglobin kadın hastada: 10.2/11.5 g/dl, p=0.03, grup 1 ve grup 2 sırasıyla). Aynı grup iki ilaçtan sirolimusun özellikle uzun dönemde daha derin anemiye yol açmasında, uzun yarılanma ömrüne sahip olması, günde tek doz verilmesi nedeniyle, istenilen Co hedef düzeyinde tutulmasına karşın, olası eğri altında kalan düzeyin, kemik iliğini baskılayıcı etkisinin daha güçlü olabileceği düşünüldü.