Laparoskopik Donör Nefrektomide Renal Vasküler Kontrol Amacıyla Kullanılan Üç Farklı Yöntemin Karşılaştırılması


Karayağız A. H., Özdemir E., Ertürk T., Sekmen Ü., Yılmaz G., Çakır Ü., ...More

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, vol.25, no.3, pp.279-282, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 25 Issue: 3
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.279-282
  • Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University Affiliated: Yes

Abstract

Introduction: Due to the insufficiency of cadaveric organ donation, kidney transplants from living donors have increased significantly in recent years. With the advances in technology, donor nephrectomy operations can be done with minimally invasive techniques. The safety of the donor is very important in these surgeries. So the kidney should be removed with the safest technique that will not affect organ functions with sufficient vessel length. The aim of this study is to compare the results of three different renal vascular closure techniques.

Materials and Methods: 835 donors who underwent laparoscopic donor nephrectomy with a single renal artery and a single renal vein between October 2010 and January 2021 at the Organ Transplantation Center of Acibadem International Hospital were included in the study. Three different techniques; Hem-o-lok clip and transfixation suture (Group I), Single Endo-TA stapler (Group II) and Double Endo-TA stapler (Group III) were applied for renal vascular closure in donors who underwent transperitoneal laparoscopic living donor nephrectomy. The results were analyzed retrospectively.

Results: Renal vascular closure was performed using Hem-o-lok clip and transfixation suture in 87 donors, Single Endo-TA in 130 donors and Double Endo-TA in 618 donors. There was no statistically significant difference between the groups in terms of donor demographics. Warm ischemia time was statistically significantly shorter in group II, in which a single Endo-TA stapler was applied, compared to the other two groups. The operation time was statistically significantly longer in group I, in which renal vascular closure was performed with hem-o-lok clip and transfixation suture, compared to the other two groups.

Conclusion: According to the results of our clinic, all three techniques can be used safely as a renal vascular closure method in laparoscopic donor nephrectomy. However, we think that the use of double Endo-TA stapler is more advantageous as it allows achieving longer renal vein and renal artery.

Giriş: Kadavra organ bağışının yetersizliği nedeniyle canlı donörden yapılan böbrek nakilleri son yıllarda önemli artış göstermiştir. Teknolojideki ilerlemeler ile donör nefrektomi ameliyatları minimal invaziv tekniklerle yapılabilir hale gelmiştir. Bu ameliyatlarda vericinin güvenliği oldukça önemlidir. Bu nedenle böbreğin, organ fonksiyonlarını etkilemeyecek ve yeterli damar uzunluğu elde edilebilecek en güvenli teknik ile çıkarılması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı kliniğimizde uygulanan üç farklı renal vasküler kapama tekniğinin sonuçlarının karşılaştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Acibadem International Hastanesi Organ Nakil Merkezinde Ekim 2010 ile Ocak 2021 tarihleri arasında tek renal arter ve tek renal ven olan laparoskopik donör nefrektomi yapılan 835 verici çalışmaya dahil edildi. Transperitoneal laparoskopik canlı donör nefrektomi yapılan vericilerde renal vasküler kapama için Hem-olok klip ve transfiksiyon sütürü (Grup I), Tek Endo-TA stapler (Grup II) ve Çift Endo-TA stapler (Grup III) olmak üzere üç farklı teknik uygulandı. Sonuçlar retrospektif olarak analiz edildi.

Bulgular: 87 vericiye Hem-o-lok klip ve transfiksiyon sütürü, 130 vericiye Tek Endo-TA ve 618 vericiye ise Çift Endo-TA kullanılarak renal vasküler kapama yapıldı. Gruplar arasında verici demografik özellikleri açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu. Tek Endo-TA stapler uygulanan grup II'de sıcak iskemi süresi diğer iki gruba göre istatistiksel anlamlı olarak daha kısaydı. Hem-o- lok klip ve transfiksiyon sütürü ile renal vasküler kapama yapılan grup I'de ameliyat süresi diğer iki gruba göre istatistiksel anlamlı olarak daha uzundu.

Sonuç: Kliniğimiz sonuçlarına göre laparoskopik donör nefrektomide renal vasküler kapama yöntemi olarak her üç teknikte güvenle kullanılabilir. Ancak daha uzun renal ven ve renal arter elde etmeye olanak sağlamasıyla çift Endo-TA staplerin kullanımının daha avantajlı olduğunu düşünmekteyiz.