Çift Üreteri Olan Donörlerden Renal Transplantasyon


Ertürk T., Çavdaroğlu Ö., Alış G., Çakır Ü., Berber İ.

XX. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 April 2016, pp.287

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.287
  • Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University Affiliated: Yes

Abstract

AMAÇ: Her cerrahi girişimde olduğu üzere, renal transplantasyonda da anatomik varyasyonların ve uygulanan cerrahi tekniğin, operasyonun başarısındaki payı bilinmektedir. Araştırmamızda, çift üreteri olan canlı donörlerden alınan böbreklerin nakledildiği böbrek nakli alıcı hastalarımızın cerrahi teknik ve greft fonksiyonu açısından incelenmesi amaçlandı.

GEREÇ-YÖNTEM: Acıbadem International Hospital Organ Nakli Merkezi’nde Kasım 2010 ile Ocak 2016 tarihleri arasında 735 böbrek nakli yapılan hasta içerisinden çift üreterli olan canlı donörlerden alınan böbrekler ile yapılan nakiller sonrasında, böbrek nakli alıcısı olanlar, demografik özellikleri, anostomoz teknikleri ve greft fonksiyonları açısından retrospektif olarak incelendi.

BULGULAR: Toplam 8 (yaş ortalaması:48.8 – yaş aralığı:19 – 76) çift üreterli böbrek nakli olgusu incelendi. Olguların 3‘ü (%37.5) erkek, 5‘i (%62.5) kadın idi. 5 hastada üreterler çifte namlusu şeklinde birleştirilerek mesaneye anastomoz edildi. 1 hastanın çift üreteri distalde kendiliğinden birleşiyordu. 1 hastanın üreterleri ayrı ayrı mesaneye anastomoz edildi. 1 hastanın üreterleri tıbbi geçmişinden dolayı ince bağırsağa anastomoz edildi. Üreteroneosistostomi anastomozu tunel oluşturularak tamamlandı. Ortalama sıcak iskemi süresi 170.1 saniye ve ortalama soğuk iskemi süresi 54.2 dakika olarak saptandı. Olgularımızda postoperatif erken dönemdeki izlemlerinde üreter darlığı veya anastomoz kaçağı gözlenmedi. Hastaların taburcu olurken kreatinin ortalaması 1.16 olarak saptandı. 7 hastanın 6. ay takibinde kreatinin ortalaması 1.44 olarak saptandı. 5 hastanın 1. yıl takibinde kreatinin ortalaması 1.36 olarak saptandı.

TARTIŞMA VE SONUÇ: Renal transplantasyonda üreter-mesane anastomozunda postoperatif cerrahi komplikasyonlar greft ömrünü kısmen de olsa azaltabilir. Anatomik varyasyonların cerrahi tekniği zorlaştırdığı ve komplikasyon oluşma riskini arttırdığı bilinmektedir. Olgularımızda sıcak iskemi süresinin kabul edilir düzeyde olduğu ve soğuk iskemi sürelerinin ise uzun olmadığı gözlendi. Greft fonksiyonu takiplerinde hastaların çift üreterli olmasının tek başına greft fonksiyonu üzerinde kötü yönde etkisi olmadığı görüldü. Çift üreter olan donör ameliyatlarının ve nakil ameliyatlarının deneyimli ellerde komplikasyon riskinin normal nakillerden farklı olmayabileceği düşünüldü.