Renal Transplantasyonda Plazmaferez Tedavisinde Kullanılan Vasküler Giriş Yolu Komplikasyonlarının Değerlendirilmesi


Çardak P., Demiröz N., Alış G., Ertürk T. , Çavdaroğlu Ö., Çakır Ü. , ...More

Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, vol.24, no.3, pp.310, 2015 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Abstract
  • Volume: 24 Issue: 3
  • Publication Date: 2015
  • Title of Journal : Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi
  • Page Numbers: pp.310

Abstract

Giriş: Plazma değişim tedavisi (PF), renal transplantasyonda preoperatif ve postoperatif dönemde kullanılan bir tedavi yöntemidir. Tedavide vasküler girişim yolu olarak arteriovenöz fistül (AVF) veya hemodiyaliz(HD) kateteri tercih edilir. Bu çalışmada, merkezimizde AVF ‘den ve HD kateterinden yapılan PF’in komplikasyonları değerlendirildi.

Gereç ve Yöntem: Merkezimizde 01 ocak 2014 - 31 ocak 2015 tarihleri arasında, 20 hastaya toplam 100 seans PF yapıldı. 30 seanslık işlemde AVF, 70 seanslık işlemde HD kateteri kullanıldı. Her iki vasküler yol işlem öncesi ve sonrası hematom, ödem, kızarıklık, şişlik, ekimoz, kanama, ağrı ve hasta konforu açısından değerlendirildi.

Bulgular: Yaşları 19 - 66 arası 15’i erkek, 5’i kadın olan hasta grubunun vital bulguları alındı, eğitimleri verildi. Her PF seansı 180 ml/h pompa hızı, 30-40 ml/dk replasman hızı, yüksek hacimli (12-25 unite) taze donmuş plazma ve kalsiyum destekli yapıldı. Her iki vasküler yol kullanım uygunluğu açısından hekim ve hemşire tarafından değerlendirildi. AVF bakımı yapıldı. İğne girişim yerlerinin kontrolleri sağlanarak steril şartlarda kapatıldı. HD kateter bakımı düzenli yapıldı, enfeksiyon, akıntı, kaşıntı yönünden izlendi. Hasta konforu açısından her iki yol değerlendirildi. AVF ‘de 10 seansta girişim yerlerinde sızıntı seklinde kanama ve ekimoz gelişirken, 5 seansta kol ağrısı, girişim yerlerinde kızarıklık meydana geldi. Bir hastada, 5. seansta işlemden 24 saat sonra, miyokart infarktüsü (MI) gelişti. Diğer bir hastada 10. seansta kolda uyuşukluk, soğukluk gelişti. HD kateteri kullanılarak yapılan toplam 70 PF seansının 15’ inde cihaz ile ilişkili komplikasyonlar (setlerde pıhtılaşma, arter ve ven alarmları, kan kaçağı alarmları) yaşanırken, 5 seanslık işlemde kateter pozisyonundan dolayı hasta konforunda bozulma oldu. Bu sureçte işlem ile ilişkili kateter enfeksiyonu gelişmedi ve kateter giriş yeri komplikasyonları gözlenmedi.

Sonuçlar ve Tartışma: Araştırmamız sonucunda kontrolleri ve bakımları duzenli olarak yapılsa bile, plazmaferez işleminin hasta uzerindeki etkileri de (trombositopeni , uyuşma , kramp, üşüme kaşıntı ) göz önünde bulundurulduğunda AVF kullanım komplikasyonlarının daha fazla görüldüğü tespit edilmiştir. Girişimsel işlemler (HD kateteri takılması) enfeksiyon riski olarak düşünülse de  etkili bakım ve takip yapıldığında plazmaferez tedavisinde HD kateter kullanım komplikasyonlarının daha az olduğu gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler : Renal transplantasyon, plazmaferez, vasküler girişim yolları.