Laparoskopik Donör Nefrektomide Perioperatif Komplikasyonlar


Çavdaroğlu Ö., Ertürk T., Alış G., Çakır Ü., Berber İ.

XX. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 April 2016, pp.290

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.290
  • Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University Affiliated: Yes

Abstract

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı merkezimizde Standart Laparoskopik Donor Nefroktomi (SLDN) yapılan vericilerin perioperatif komplikasyonlarını değerlendirmektir. YÖNTEM: Merkezimizde Ekim 2010 ile Ocak 2016 arasımda yapılmış 580 vakalık SLDN deki perioperatif komplikasyonlar Clavien-Dindo derecelendirme sistemi kullanılarak retrospektif olarak değerlendirildi.

BULGULAR: Overall 16 donörde (% 2.8 ) perioperatif komplikasyon gelisti. En yaygın komplikasyon donörlerin 4 ünde (%0.7) Lenforaji ≥5 gün süreyle diren takibi yapıldı ve ilave radyolojik yada cerrahi girişim yapılmadan tedavi edildi. 3 donörde atelektazi medikal tedaviyle iyileşti. 2 vakada derin ven trombozu düşük moleküllü heparin ve oral antikoagülan ile tedavi edildi. 2 vakada subileus gelişti nazogastrik drenaj yapıldı ve ilave cerrahi müdehale gerekmedi. 1 donör de burun kanaması kulak burun boğaz tarafından elektrokoterizasyon ile müdehale edildi. 1 donörde karaciğer subkapsüler hematom cerrahi müdahale yapılmadan izlendi. 1 donörde pnömoni medikal tedaviyle iyileşti. 1 donörde myokard iskemisi medikal tedaviyle izlendi. 1 vakada yara yeri enfeksiyonu gelişti ve antibiyoterapi ile tedavi edildi.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Amerikada 2008-2012 yılları arasında 97 merkezde yapılmış 14964 canlıdan donör nefrektominin %93.8 i laparoskopik yöntem ile gerçekleşmiş olup overall perioperatif komplikasyon oranı% 16.8 saptanmış. 50 nin üzerindeki donör nefrektomi yapılan merkezlerde ise komplikasyon oranı azalmakta olduğu belirtilmiş. Bu çalışmada Clavien 4 ve üzeri komplikasyon oranı %2.5 görülmüş. Bizim çalışmamızda bir vaka Clavien 3 idi. Diğer komplikasyonların tamamı medikal tedavi ve takip ile iyileşen Clavien 2 idi. Hayatı tedit eden Clavien ≥4 komplikasyon hiç görülmedi. Sonuç olarak laparoskopik donör nefrektomi ortalaması yıllık 100 ün üzerinde olan bir merkez olarak, deneyimli transplant ekibi ve titiz donör seçiminin donör komplikasyonlarını azaltmada en önemli faktörler olduğu kanaatindeyiz.