Uyumsuzluğu Nakil Böbrek Ömrünü Azaltır


Alış G., Ertürk T. , Çavdaroğlu Ö., Berber İ. , Çakır Ü.

Klinik Seriler Nefroloji, Diyaliz ve Hipertansiyon Dergisi, vol.1, no.1, pp.30, 2016 (National Conference Book)

  • Publication Type: Article / Abstract
  • Volume: 1 Issue: 1
  • Publication Date: 2016
  • Title of Journal : Klinik Seriler Nefroloji, Diyaliz ve Hipertansiyon Dergisi
  • Page Numbers: pp.30

Abstract

GİRİŞ-AMAÇ: Renal transplantasyonda tedavi uyumsuzluğu uzun dönemde önemli bir sağlık sorunu olup, bu konuda yapılmış çalışmalara bakıldığında adolesan ve genç yaş grubunda olmak,sosyokültürel ve ekonomik açıdan yetersizlik,depresyon ve kaygılanım bozukluğu,yalnız yaşam risk faktörü olarak tanımlanmıştır.Çalışmamızda,merkezimizde renal transplantasyon uygulanan hastalarımızın tedavi uyumsuzluğunu demografik özelliklerine göre retrospektif olarak inceledik.

MATERYAL-METOD: Merkezimizde 2011-2016 yılları arasında renal transplantasyon uygulanan toplam 750 hastamızdan,tedavi uyumsuzluğu bulunan hastalar retrospektif olarak incelendi.

SONUÇ: Toplam 36 hastamızda ilaç uyumsuzluğu saptandı. Hastalarımızın 26’sı erkek,10’u kadındı.Yaş ortalaması 35.1 yıl olup,en genç hastamız 12, en yaşlı hastamız 64 yaşındaydı. Erkeklerde yaş ortalaması 32.9 yıl,kadınlarda yaş ortalaması 41 yıl saptandı.Greft sağ kalım süresi tüm grupta 39.8 ay saptandı. Kadınlarda ortalama greft sağ kalım süresi 30.7 ay,erkeklerde 43.3 ay saptandı.2 hastamız sepsis nedeniyle kaybedildi.13 hastamızda greft kaybı meydana geldi.Greft kaybı gelişen hastalarımızın ortalama greft sağ kalım süresi 49.2 aydı.8 hastamızda enfeksiyon sebepli sık tekrarlayan hastane yatışları saptandı.

İmmünsüpresif tedaviye uyumsuzluğun varlığı ciddi sonuçlar doğurabilen önemli bir sağlık sorunudur.Bu konuda transplantasyon sonrasında da yeterli eğitimin sağlanması,psikososyal desteğin sağlanması konusunda koşulların iyileştirilmesine yönelik girişimlerde bulunulması gerekli görülmektedir.