Gaitada Gizli Kan Testi Pozitif Olan Böbrek Nakli Alıcı Adaylarında Endoskopi Sonuçlarımız


Ertürk T. , Çavdaroğlu Ö., Hatipoğlu S., Türkel Küçükmetin N., Çakır Ü. , Berber İ.

Laparoscopic Endoscopic Surgical Science, vol.22, no.1, pp.76, 2015 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Abstract
  • Volume: 22 Issue: 1
  • Publication Date: 2015
  • Title of Journal : Laparoscopic Endoscopic Surgical Science
  • Page Numbers: pp.76

Abstract

Amaç: Gaitada gizli kan (GGK) testi, böbrek nakli alıcılarında preoperatif incelemelerdendir. GGK pozitif bulunduğunda endoskopik incelemeler ve gereğinde biyopsi yapılmalıdır. Çalışmamızda; böbrek nakli öncesi GGK pozitif olarak tespit edilen böbrek nakli alıcı adaylarımızda endoskopi sonuçlarını incelemeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Acıbadem International Hospital’da 01 Kasım 2010 ile 31 Aralık 2014 tarihleri arasındaki 609 böbrek nakli alıcı adayından pre-opereatif hazırlık esnasında saptatanan GGK pozitifliği nedeniyle endoskopik inceleme yapılan olgular araştırmaya dahil edilerek, gastroskopi ve kolonoskopi raporları ve biyopsi alınanlarda patoloji sonuçları retrospektif olarak incelenmiştir.

Bulgular: Olguların 31’inde (%5.09) pre-op tetkiklerde GGK pozitif çıkmıştır (yaş aralığı:17-67, yaş ortalaması:49.7, 19 erkek (%61.3), 12 kadın (%38.7) ). Olguların 2’sinde (%0.64) kolon malignitesi tespit edilmesi sebebi ile nakil operasyonu iptal edilmiştir. Kolonoskopik incelemelerde; olgularin 10’unda (%32.2) normal kolonoskopi bulguları, 7’sinde (%22.6) kolon polipleri, 5’inde (%16.1) hemoroid, 3’ünde (%9.7) İnfl amatuar Barsak Hastalığı, 3’ünde (%9.7) nonspesifik kolit-rektit, 2’sinde (%6.4) Anal Fissür, 2’sinde (%6.4) Divertikülozis koli, 1’inde (%3.2) anjiodisplazi saptanmıştır. Gastroskopik incelemelerde; olgularin 10’unda (%32.2) peptik ülser ve eroziv gastrit, 9’unda yüzeyel gastrit (%29), 8’inde (%25.8) duodenit, 3’unde (%9.6) duodenal ülser, 2’sinde (%6.4) özefagial polip, 2’sinde (%6.4) normal gastroskopi bulguları, 1’er adet (%3.2) özefajit, antral polip, bulbusta polip ve duodenum divertikülü saptanmıştır. Çalısmamızda iki malignite olgusunun böbrek nakli planı iptal edilmiş ve major peptik ülseri olanlar pre-op tedavi edilmiştir.

Sonuç: Renal transplantasyon öncesi preop hazırlığı yapılan böbrek nakli alıcısının GGK pozitif çıkması, operasyon öncesi kolonoskopi ve gastroskopi incelemelerinin yapılmasını gerektirir. Nakil öncesi gastrointestinal malignite şüphesi elenmeli ve major gastrointestinal ülserler tedavi edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Renal transplantasyon, endoskopi, gaitada gizli kan, gastroskopi, kolonoskopi, tümör.