Bir Olgu Nedeniyle Kolonda Senkron Tümör Tanısında Güçlükler


Creative Commons License

Ertürk T. , Kaygusuz A., Dagtekin T., Dincel O., Kinaci E., Caliskan Y. K.

İstanbul Tıp Dergisi, cilt.5, ss.45-48, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 5 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2004
  • Dergi Adı: İstanbul Tıp Dergisi
  • Sayfa Sayısı: ss.45-48

Özet

Kolorektal kanser vakalarında kolonda birden fazla neoplasm da olabilir. Bunlar senkron veya metakron olabilirler. Bir veya birden fazla odakta aynı anda görülen tümörler senkron tümörlerdir. Farklı zamanlarda birbirinden bağımsız primer odak olarak saptanan tümörler, metakron tümörler olarak adlandırılır. Senkron tümörler ve primer tümörler genelde kolonun iki farklı segmentinde yer alırlar. Gerek soliter gerekse senkron tümörlerin görüldüğü en sık histolojik tipi adeno karsinomalardır. Preoperatif tanıda her kolon tümörü düşünülen olguda kolonoskopi yapılması senkron tümör saptanması açısından önemlidir. Kolonoskopinin yapılamadığı olgularda kontrastlı radyografiler yapılmalıdır. Özellikle intraoperatif olarak küçük ve kolon serozasını aşmamış senkron tümörleri saptamak güçtür ve gözden kaçabilir. Bu olguda; kolonoskopi ve batın tomografisinde sadece rektosigmoid bölgede tümör tespit edilen bir hastanın, ameliyat sırasında tesadüfen çekumda ikinci bir tümör görülmesi üzerine subtotal kolektomi yapıldı. Piyeslerin her ikisinin de histopatolojik incelemeleri sonucu iyi diferansiye adeno karsinom olarak tespit edildi. Kolon kanseri ameliyatlarında, senkronize tümörlerin kolonun iki farklı segmentinde daha sık görüldüğünü hatırlayarak, özellikle kolon kanseri saptanan genç hastalarda, tüm kolonu tarayacak şekilde iyi bir karın içi eksplorasyon yapılması önemlidir. Senkron tümör açısından en güvenli yöntem preoperatif kolonoskopi olarak gözükmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kolon kanseri, Senkron tümör.