Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 Acıbadem Organ Nakli Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 Rektum Kanseri Tedavisinde Konsensus Toplantısı, İstanbul Deklarasyonu

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 ESOT 2017: 18th Congress of The European Society for Organ Transplantation

  Çalışma Grubu

  Barcelona, İspanya

 • 2017 13. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi

  Çalışma Grubu

  Antalya, Türkiye

 • 2016 20. Ulusal Cerrahi Kongresi

  Çalışma Grubu

  Antalya, Türkiye

 • 2015 ESOT 2015: 17th Congress of The European Society for Organ Transplantation

  Çalışma Grubu

  Brussels, Belçika

 • 2012 18. Ulusal Cerrahi Kongresi

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

 • 2010 9. Çapa Gastroenterohepatoloji Günleri

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2009 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi

  Çalışma Grubu

  Antalya, Türkiye

 • 2009 10’th. European Congress of Trauma and Emergency Surgery

  Çalışma Grubu

  Antalya, Türkiye

 • 2009 7. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi

  Çalışma Grubu

  Antalya, Türkiye

 • 2009 8. Çapa Gastroenterohepatoloji Günleri

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2005 VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2005 VI. Türk – Alman Endoskopi Günü

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2005 II. Cerrahpaşa Plastik Cerrahi Günleri, Baş Boyun Onarımları Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2005 17. Türk – Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2005 1. Ulusal Fıtık Kongresi

  Çalışma Grubu

  Nevşehir, Türkiye

 • 2005 40th Congress of the European Society for Surgical Research

  Çalışma Grubu

  Konya, Türkiye

 • 2005 İstanbul Cerrahi Toplantıları Cerrahi Video Forum

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2005 İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi0 Etkinlikleri, Herkes İçin Transfüzyon Tıbbı Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2005 15th International Intensive Care Symposium

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2005 VI. Medulla Spinalis Yaralanmaları Sempozyumu, Medulla Spinalis Yaralanmalarında Tetraplajik El ve Nörojen Barsak Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2005 Alt Gastrointestinal Cerrahide Komplikasyonlar ve Sorunlar Kongresi

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

 • 2005 Pankreatoloji 2005 Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2005 Travma ve Acil Cerrahi Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  Diyarbakır, Türkiye

 • 2005 Türkiye Kanserle Savaş Vakfı, Meme Kanserinde Sürekli Eğitim Toplantıları

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2005 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği Marmara Bölgesi Eğitim Hastaneleri Aylık Acil Cerrahi Toplantıları

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2005 İstanbul Cerrahi Derneği İstanbul Cerrahi Toplantıları

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2004 V. KEPAN 2004 Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Kongresi

  Çalışma Grubu

  Aydın, Türkiye

 • 2004 Acıbadem – Harvard Tıp Günleri, Meme Kanserine Multidisipliner Yaklaşım

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2004 V. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi

  Çalışma Grubu

  Mersin, Türkiye

 • 2004 16. Türk – Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2004 XIV. Ulusal Cerrahi Kongresi

  Çalışma Grubu

  Antalya, Türkiye

 • 2003 İnguinal Hernilerde Videoendoskopinin Yeri Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2003 İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, Romatolojik Hastalıklar Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2003 Obezite ve Metabolik Sendrom ve Tıbbi Etik Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2002 17. ANKEM Klinikler ve Tıp Bilimleri Kongresi

  Çalışma Grubu

  Antalya, Türkiye

 • 2002 V. Ulusal Endoskopik – Laparoskopik Cerrahi Kongresi

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 1999 VI. Ulusal Halk Sağlığı Günleri, Türkiye’de 2000’e Doğru Bulaşıcı Hastalıklar Sorunu

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

Ödüller

 • Nisan 2017 Laparoskopik Donör Nefrektomide Donör Vücut Kitle İndeksinin İntraoperatif Etkileri (En İyi Sözel Bildiri 3.’lük Ödülü)

  13. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi

 • Nisan 2015 Canlı Vericili Donör Nefrektomide Laparoskopik Yöntem Tercihlerimiz (En İyi Sözel Bildiri 2.’lik Ödülü)

  12. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi

 • Mart 2015 Vajinal Çıkarımlı Tek Port Donör Nefrektomi (En İyi Video Sunumu 1.’lik Ödülü)

  İstanbul Cerrahi Derneği (Cerrahide Yeni Ufuklar Toplantısı)

 • Ağustos 1999 1999 Körfez Depremi Sonrası İzmit Bahçecik Beldesi Çadır Kentinde, Sağlık Çadırı Kurulması, Organizasyonu ve Halk Sağlığı Hizmeti Verilmesi

  İzmit Bahçecik Kaymakamlığı

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 6

h-indeksi (WOS): 1