Canlı Vericili Donör Nefrektomide Laparoskopik Yöntem Tercihlerimiz, Seçilmiş Video Bildirisi


Çavdaroğlu Ö., Hatipoğlu S., Ertürk T., Çakır Ü., Gürkan A., Berber İ.

2. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 April 2015, pp.17

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.17
  • Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Günümüzde laparoskopik donör nefrektomide farklı laparoskopik yöntemler kullanılmakta olup kliniğimizde uyguladığımız dört farklı laparoskopik donör nefrektomi sonuçlarımızı gözden geçirdik.

Hastalar ve Metod: Merkezimizde Kasım 2010 ve Ocak 2015 tarihleri arasında yapılan 550 vakalık laparoskopik donör nefrektominin verileri retrospektif olarak değerlendirdik.

Bulgular: Donörlerin 458’una standart laparoskopik donör nefrektomi, 76 sına vaginal çıkarımlı laparoskopik donör nefrektomi, 11’inde tek port donör nefrektomi, 5 sine vaginal çıkarımlı tek port donör nefrektomi yapıldı. 550 vakanın 324’i kadın, 226’i erkek vericilerden oluşmakta olup 400’ünde sol nefrektomi yapıldı. Ortalama donör yaşı 49,16±12,84, vucut kitle indeksi 28,46±5,77 ameliyat süresi 149,40±29,24 dakika, sıcak iskemi süresi 169,29±50,07 saniye, verici kanama miktarı 70,83±71,34 ml dir.Donör ortalama yatış süresi 2,53±0,99 gündür. Vakaların hiçbirinde açık operasyona geçilmemiştir. Hiç bir vakada re-operasyon gerekmemiş olup mortalite gözlenmedi. Uyguladığımız laparoskopik yöntemlerin morbidite açısından (standart laparoskopi grubunda 3 olguda lenforaji, 2 olguda derin ven trombozu) istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmemiş olup morbiditeler medikal tedaviyle düzeldi.

Sonuç: Tüm vakalar için standart laparoskopik donör nefrektomi altın standart olmaya devam etmektedir.Uygun anatomiye sahip kadın vakalarda tek port vaginal laparoskopik donör nefrektomi ve vaginal çıkarımlı laparoskopik donör nefrektomi önerilir. Artan deneyim sonucunda tek port donör nefrektomi de güvenle kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Laparoskopi, Donör nefrektomi, Cerrahi yöntem.