Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

EXTENDED CRITERIA DONOR USE: AN ALTERNATIVE TO EXTEND THE DONOR POOL?

TRANSPLANT INTERNATIONAL, cilt.30, ss.501, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

EFFECTS ON THE PARATIROID FUNCTIONS OF KIDNEY TRANSPLANTATION

TRANSPLANT INTERNATIONAL, cilt.30, ss.513, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A case of urinary tract infection caused by Raoultella planticola after a urodynamic study

BRAZILIAN JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES, cilt.21, sa.2, ss.196-198, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effects of Urethral Stricture on Allografts in Kidney Transplantation

TRANSPLANTATION PROCEEDINGS, cilt.47, sa.5, ss.1336-1339, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Factors Affecting the Selection of Patients on Waiting List: A Single Center Study

TRANSPLANTATION PROCEEDINGS, cilt.47, sa.5, ss.1265-1268, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Tacrolimus-Induced Diabetic Ketoacidosis and Effect of Switching to Everolimus: A Case Report

TRANSPLANTATION PROCEEDINGS, cilt.47, sa.5, ss.1528-1530, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Use of peritoneal ultrafiltration in the elderly refractory congestive heart failure patients

INTERNATIONAL UROLOGY AND NEPHROLOGY, cilt.44, sa.3, ss.963-969, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The impact of hepatitis C virus infection on long-term outcome in renal transplant patients

TURKISH JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, cilt.22, sa.2, ss.165-170, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Serum cystatin C as an index of renal function in kidney transplant patients

TRANSPLANTATION PROCEEDINGS, cilt.36, sa.1, ss.99-101, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tüberkülozda Özel Durumlar Kronik Böbrek Yetmezliği Hemodiyaliz ve Tüberküloz

TÜRKİYE KLİNİKLERİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ÖZEL DERGİSİ, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kaposi Sarcoma in a Chronic Renal Failure Patient Treated by Hemodialysis

TURKISH NEPHROLOGY DIALYSIS AND TRANSPLANTATION JOURNAL, cilt.25, ss.136-138, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A Successful Transplantation from Maastricht Category 4 Non Heart Beating Donor

Turkish Nephrology Dialysis Transplantation, cilt.24, sa.1, ss.116-118, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Licorice Ingestion; An Unusual Cause of Rhabdomyolysis and Acute Renal Failure

TURKISH NEPHROLOGY DIALYSIS AND TRANSPLANTATION JOURNAL, cilt.24, sa.1, ss.106-109, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

BÖBREK ALLOGREFT REJEKSİYONUN NON-İNVAZİVTANISINDA BİYOMARKER OLARAK SCTLA-4 KULLANILABİLİRMİ? BİR ÖNCÜ ÇALIŞMA

33. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Ekim 2016, ss.52

MESANE BİYOPSİ İLE PATOLOJİK DEĞERLENDİRMENİN BK VİRÜS ENFEKSİYONUÖNGÖRÜSÜNDEKİ ROLÜ

TÜRKİYE ORGAN NAKLİ KURULUŞLARIKOORDİNASYON DERNEĞİXI. KONGRESİ, Konya, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016, ss.217

-GENİŞLETİLMİŞ KRİTER DONÖR KULLANIMI DONÖR HAVUZUNUN GELİŞTİRİLMESİNDEALTERNATİF OLABİLİRMİ?

TÜRKİYE ORGAN NAKLİ KURULUŞLARIKOORDİNASYON DERNEĞİXI. KONGRESİ, Konya, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016, ss.12

BÖBREK NAKLİNİN PARATİROİD FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ

TÜRKİYE ORGAN NAKLİ KURULUŞLARIKOORDİNASYON DERNEĞİXI. KONGRESİ, Konya, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016, ss.185

Evorilumus İlişkili Böbrek Yetmezliği

32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 25 Ekim 2015, cilt.24, ss.132

Maksillofasiyel Yerleşimli Dev Tümör

32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 25 Ekim 2015, cilt.24, ss.169

Kronik Lenfositik Lenfoma ve Renal Transplantasyon

32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 25 Ekim 2015, cilt.24, ss.204

Böbrek Nakli Sonrası Gelişen Nadir bir Oküler Enfeksiyon Fungal Endoftalmit

32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 25 Ekim 2015, cilt.24, ss.157

Total Paratiroidektomi Sonrası İntramüsküler ile Subkütanöz Otoyransplantasyon Etkinlik ve Fonksiyonel Karşılaştırması

32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 25 Ekim 2015, cilt.24, ss.200

Impact of Clinical Characteristics and Metabolic parameters on Survival of The Incident Hemodialysis Patients A Single Center Experience

52nd ERA-EDTA (European Renal Association - European Dialysis and Transplant Association), Londrina, Brezilya, 28 - 31 Mayıs 2015

Erişkin Nativ Böbrek Biyopsilerinin Klinikopatolojik Analizi 10 Yıllık Tek Merkez Deneyimi

17. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 10 Mayıs 2015

IMPACT OF CLINICAL CHARACTERISTISC AND METABOLIC PARAMETERS ON SURVIVAL OF THE INCIDENT GERIATRIC HEMODIALYSIS PATIENTS: A SINGLE CENTER EXPERIENCE

52nd Congress of the European-Renal-Association-European-Dialysis-and-Transplant-Assocation, London, Kanada, 28 - 31 Mayıs 2015, cilt.30 identifier

Kadavra Böbrek Bekleme Listesindeki Hastalarda PRA Düzeyini Etkileyen Faktörler

10.Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği Kongresi, Bodrum, Türkiye, 15 - 18 Ekim 2014, ss.71

Posttransplant Dalak Apsesi Gelişen Olgunun Perkütan Girişimsel Yöntemle Tedavisi

10.Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği Kongresi, Bodrum, Türkiye, 15 - 18 Ekim 2014, ss.146

Pretransplant HLA Sınıf 1 veya 2 ye Karşı Gelişmiş Panel Reaktif Antikor Varlığının Graft Fonksiyon ve Sağ Kalımına Etkisi

10.Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği Kongresi, Bodrum, Türkiye, 15 - 18 Ekim 2014, ss.141-142

Kadavradan Alıcı Seçimini Etkiliyen Faktörler

10.Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği Kongresi, Bodrum, Türkiye, 15 - 18 Ekim 2014, ss.94

Takrolimusa Bağlı Post Transplant Diabetik Ketoasidoz ve Takrolimus ile Everolimus Değişiminin Etkisi

10.Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği Kongresi, Bodrum, Türkiye, 15 - 18 Ekim 2014, ss.147

Atipik Hemolitik Üremik Sendromlu Olguda Böbrek Transplantasyonu ve Eculizumab Kullanımı

10.Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği Kongresi, Bodrum, Türkiye, 15 - 18 Ekim 2014, ss.128

Kalp Atımsız Donörden Maastricht Kategori 4 Yapılan BaşarılıBir Böbrek Nakli

30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Kasım 2013, cilt.22, ss.150

Meyan Kökü Rabdomiyoliz ve Akut Böbrek YetmezliğininBeklenmeyen Bir Nedeni

30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Kasım 2013, cilt.22, ss.124

Renal Transplantasyon Sonrası Tacrolimus Kullanımına BağlıGelişen Şiddetli Nörotoksisite de İki Farklı Tedavi Yaklaşımı

30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Kasım 2013, cilt.22, ss.110

Licorice Ingestion An Unusual Cause of Rhabdomyolysis and Acute Renal Failure

11th BANTAO (Balkan Cities Association of Nephrology, Dialysis,Transplantation and Artificial Organs)Congress, Timisoara, Romanya, 26 - 29 Eylül 2013, cilt.11, ss.61

Böbrek Nakli Hastalarında Akut Rejeksiyon Geişiminde CTLA 4 Tek Gen Polimorfizmlerinin ve Soluble CTLA 4 Düzeylerinin Rolü Var mıdır

27. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplabntasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Eylül 2010, cilt.19, ss.40

Renal Transplantasyon Sonras Yeni Başlangıçlı Diabetes Mellitus

27. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Eylül 2010, cilt.19, ss.103

Hangi Kombinasyon Daha Avantajlıdır Mikofenolat Mofetil MM Mikofenolat Sodyum MS

27. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Eylül 2010, cilt.19, ss.105

Böbrek Naklinde Plazmaferez Fokal Segmental Glomerüloskleroz Nüksünü Önlemede ve Tedavide Tek Başına Etkin midir

27. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Eylül 2010, cilt.19, ss.17

WHICH M TOR COMBINATION WITH CYCLOSPORINE ISMORE EFFECTIVE IN EARLY POSTTRANSPLANTPERIOD

47thERA-EDTA (European Renal Association - European Dialysis and Transplant Association), Munich, Almanya, 25 - 28 Haziran 2010, cilt.3, ss.252

THE RELATION BETWEEN CTLA 4 SINGLE NUCLEOTIDPOLYMORPHISMS AND ACUTE REJECTION IN KIDNEYTRANSPLANTATION

47thERA-EDTA (European Renal Association - European Dialysis and Transplant Association), Munich, Almanya, 25 - 28 Haziran 2010, cilt.3

THE IMPACT OF LAMUVIDINE THERAPY ON PATIENT ANDGRAFT SURVIVAL IN HBS AG POSITIVE KIDNEYALLOGRAFT RECIPIENTS

47th ERA-EDTA (European Renal Association - European Dialysis and Transplant Association), Munich, Almanya, 25 - 28 Haziran 2010, cilt.3, ss.261

THE EFFECT OF PLASMAFERESIS ON FOCALSEGMENTAL GLOMERULOSCLEROSIS RELAPSE ANDGRAFT SURVIVAL IN KIDNEY TRANSPLANTATION

47th ERA-EDTA (European Renal Association - European Dialysis and Transplant Association), Munich, Almanya, 25 - 28 Haziran 2010, cilt.3, ss.271

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakli Merkezinde Yapılan İlk Başarılı Kombine Kalp Böbrek Nakli

26. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Kasım 2009, cilt.18, ss.89

The Use of Marginal Donors can be an Alternative Strategy to Increase Kidney Transplantation

9th BANTAO (Balkan Cities Association of Nephrology, Dialysis,Transplantation and Artificial Organs) Congress, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Kasım 2009, cilt.7, ss.13

Long Term Outcome of Kidney Transplant Patients with Hepatitis C Infection A Single Center Experience

9th BANTAO (Balkan Cities Association of Nephrology, Dialysis,Transplantation and Artificial Organs) Congress, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Kasım 2009, cilt.7, ss.14

Alport Sendromunda Renal Transplantasyon Sonuçları

26. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Kasım 2009, cilt.18, ss.87

Full Dose Cyclosporine versus Low Dose Tacrolimus as Maintenance Immunosuppression in Renal Transplant Recipients with Posttransplant Diabetes Mellitus

9th BANTAO (Balkan Cities Association of Nephrology, Dialysis,Transplantation and Artificial Organs) Congress, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Kasım 2009, cilt.7, ss.40

Renal Transplant Alıcılarında Beş Yıllık Dönemde Kan Kültürlerinden İzole Edilen Bakteriler

26. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Kasım 2009, cilt.18, ss.88

The Impact of HBV Infection on the Long Term Outcome of KidneyTransplant Patients One Center Experience

9th BANTAO (Balkan Cities Association of Nephrology, Dialysis,Transplantation and Artificial Organs) Congress, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Kasım 2009, cilt.7, ss.39

Peritoneal Ultrafiltration for the Treatment of Severe Refractory Congestive Heart Failure at Geriatric Patients

9th BANTAO (Balkan Cities Association of Nephrology, Dialysis,Transplantation and Artificial Organs) Congress, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Kasım 2009, cilt.7, ss.8

PD Patients with Left Venticular Hypertrophy Are Characterized by Increased Oxidative Stress

12th Congress of the International Society for Peritoneal Dialysis, İstanbul, Türkiye, 20 - 24 Haziran 2008, cilt.28, ss.58

Carotid Intima Media Thickness and Endothelial Function Relationship in PD Patients

12th Congress of the International Society for Peritoneal Dialysis, İstanbul, Türkiye, 20 - 24 Haziran 2008, cilt.28, ss.63

ABO Uyumsuz Böbrek Nakli Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi Deneyimi

24. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 14 - 18 Kasım 2007, cilt.16, ss.32

Böbrek Nakli Alıcılarında CMV Enfeksiyonu Tedavisinde Valgansiklovir İlaç Kullanımının Etkinliği ve Güvenliği

24. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 14 - 18 Kasım 2007, cilt.16, ss.131

Böbrek Nakli Alıcısında Operasyon Sonrası Birinci Haftada Ateşe Neden Olan Nadir Bir Sebep Tüberküloz Menenjit

23. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2006, cilt.15, ss.128

Sol Ventrikül Hipertrofisi Bulunan Periton Diyaliz Hastaları ArtmışOksidatif Stres İle Karakterizedir

23. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2006, cilt.15, ss.118

Böbrek Nakli Alıcılarında Erken Dönemde Sirolimus veya Everolimus Karşılaştırması

23. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2006, cilt.15, ss.120

Sirolimus Kullanan Böbrek Nakli Alıcılarında Tedaviden Siklosporinin Kesilmesinin Erken Dönemde Endotel Fonksiyon ve İnsülin Direnci Üzerine Etkisi

23. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2006, cilt.15, ss.14

Periton Diyaliz Hastalarında Karotid İntima Media Kalınlığı ile Endotel Fonksiyon İlişkisi

23. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2006, cilt.15, ss.117

Ciddi Hiperbilirubinemisi ve Akut Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda Tek Geçişli Albumin Diyalizi Etkili Bir Tedavi Olabilirmi Olgu Sunumu

22. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 20 Ekim 2005, cilt.14, ss.43

Periton Diyaliz Hastalarında Sol Ventrikül Kitle İndeksi ile Oksidatif Stres Adenin Dimetil Arjinin ve Endotel Fonksiyon İlişkisi

22. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 20 Ekim 2005, cilt.14, ss.100

Is There Any Effect of Angiotensin Blockage on Residual Urinary Output in Dialysis Patients

XX International Congress of the transplantation society, Viyena, Avusturya, 5 - 10 Eylül 2004, cilt.78, ss.682

Tip 2 Diabetes Mellituslu Hastalarda Serum Fibrinojen Düzeyleri Mikroalbuminüri ile İlişkilidir

5. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 30 Eylül 2003, ss.178

Obezitesi Olan Bir Hasta Grubunda Serum Fibrinojen Düzeyleri

5. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 30 Eylül 2003, ss.179

Yaşlı Hastalarımızda Tiroid Hormon Düzeylerinin Değerlendirlmesi

5. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 30 Eylül 2003, ss.188

Serum Cystatin C as an Index of Renal Function in Renal Transplant Patients

Joint Meeting of The Turkish Society and Eurotransplant, Ankara, Türkiye, 25 - 27 Haziran 2003, cilt.1

INFLUENCE OF CD3 MONITORIZATION OFANTI THYMOCYTE GLOBULIN TREATMENT ON CMVINFECTION IN RENAL TRANSPLANT RECIPIENTS

40th ERA-EDTA (European Renal Association - European Dialysis and Transplant Association), Berlin, Almanya, 8 - 12 Haziran 2003, cilt.18, ss.805

Kitap & Kitap Bölümleri

Hiperkalemi ya da Hipokalemili Hasta

Nefroloji El Kitabı, Gültekin Süleymanlar, Hüseyin Koçak, Editör, Güneş Tıp Kitabevi, ss.38-49, 2013

Asit Baz Bozukluğu Olan Hasta

Nefroloji El Kitabı, Gültekin Süleymanlar, Hüseyin Koçak, Editör, Güneş Tıp Kitabevi, ss.49-62, 2013