Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2015 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü

 • 2011 - 2015 Yrd.Doç.Dr.

  Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü

 • 2003 - 2011 Yrd.Doç.Dr.

  Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü

 • 1996 - 2003 Öğretim Görevlisi

  Marmara Üniversitesi, Sağlık Eğitim Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü

 • 1993 - 1996 Öğretim Görevlisi

  Marmara Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Yönetim

Yönetimsel Görevler

 • 2020 - Devam Ediyor Eğitim ve Müfredat Kurulu üyesi

  Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü

 • 2019 - Devam Ediyor Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü

 • 2017 - Devam Ediyor Bölüm Stratejik Plan Komisyonu Üyesi

  Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü

 • 2014 - Devam Ediyor Staj Başkanı

  Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü

 • 2011 - Devam Ediyor Sağlık Yönetim Kulübü Kurucusu ve Danışmanı

  Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü

 • 2012 - 2015 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü

 • 2011 - 2013 Fakülte Kurulu Üyesi

  Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü

 • 2011 - 2012 Bölüm Başkanı

  Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü

Verdiği Dersler

 • Lisans İşletme Yönetimi ve Organizasyonu

 • Lisans Sağlık İşletmelerinde Örgütsel Davranış

 • Ön Lisans İşletme Yönetimi

 • Ön Lisans İşletme Yönetimi I

 • Doktora Örgütsel Davranış ve Çağdaş Yaklaşımlar

 • Yüksek Lisans Sağlık İşletmelerinde Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Lisans Sağlık Hizmetlerinde İnsan Kaynakları yönetimi

 • Lisans Sağlık Hizmetlerinde Uygulama V

 • Lisans Sağlık Hizmetlerinde Uygulama IV

 • Lisans Yaz Stajı

 • Yüksek Lisans Seminer

 • Lisans Genel İktisat

 • Lisans Sağlıkta Liderlik

 • Lisans İşletmeye Giriş

 • Lisans Sağlık Hizmetlerinde Uygulama

 • Ön Lisans İşletme Yönetimi II

 • Lisans Sağlık Hizmetlerinde Uygulama

 • Ön Lisans İşletme Yönetimi II

 • Lisans Sağlık Hizmetlerinde Uygulama II

 • Yüksek Lisans Sağlık İşletmelerinde Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi (tezli)

 • Yüksek Lisans Sağlık İşletmelerinde Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

Yönetilen Tezler

Tezsiz Lisansüstü Danışmanlıkları

 • Hasta Hizmetleri Çalışanlarının Yalın Yönetim Algısı: Bir Özel Hastane Örneği

  Bektaş G. (Danışman)

  İ.Topuz(Öğrenci), Yüksek Lisans-Tezsiz, 2021

 • Hastanelerde Hasta Hizmetleri Ekibinin Yönetim ve Organizasyonu:Özel Bir Sağlık Grubu Uygulama Örneği

  Bektaş G. (Danışman)

  T.Özovalı(Öğrenci), Yüksek Lisans-Tezsiz, 2021

 • Yetenek Yönetimi ve Yetenek Yönetimi Açısından Kompetanlık Uygulamasının Değerlendirilmesi:Özel Bir sağlık Grubu Örneği

  Bektaş G. (Danışman)

  N.Kütükçü(Öğrenci), Yüksek Lisans-Tezsiz, 2021

 • İnsan Kaynakları Yönetimi Açısından Çalışanların İşten Ayrılma Nedenlerinin Saptanmasına Yönelik Bir Araştırma: Özel Bir Sağlık Grubu Örneği

  Bektaş G. (Danışman)

  S.Atlas(Öğrenci), Yüksek Lisans-Tezsiz, 2021

Verdiği Kurs ve Eğitimler

 • 2018 - 2018 Hastane Yöneticiliği sertifika Programı- "Hastanelerde İnsan Kaynakları Yönetimi"

  Sürekli Eğitim Merkezi - Sertifika Programı

  Bektaş G.

 • 2005 - 2005 Yönetici Yetiştirme ve Geliştirme Eğitimi

  Akademik Birimler - Eğitim

  Bektaş G.

 • 1997 - 1998 Hastane Yöneticiliği Sertifika Programları

  Akademik Birimler - Sertifika Programı

  Bektaş G.