Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2019 Sağlık Hizmetlerinde İnovasyon Yönetimi

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 İntihal Analiz Programları Online Semineri-webinar

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 Araştırma Etiği ve Etik Kurullar

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 Çocukluk” temalı II. Sosyoloji Günleri

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 LMS ( Learning Management System-Öğrenme Yönetimi Sistemi

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Farkındalık Eğitimi”

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 Genel Müdürlerinin Bakışıyla 10. Yılında Genel Sağlık Sigortası

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 Biyotıp ve Sağlık Bilimlerinde Lisansüstü Danışmanlık (Orpheus Yaklaşımı) Eğitimi

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 Örgün ve Sürekli Eğitim Bakışıyla Temel Çevre Sağlığı

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 EFQM Mükemmellik Modeli ve Öz değerlendirme Süreci Farkındalık Toplantıları

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 PSİKOLOJİ GÜNLERİ "Nöropsikoloji: Yaklaşım ve Uygulamalar

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 Türkiye’de Kadın Çalışmalarının ve Ataerkil Şiddetle Mücadelenin Yakın Tarihi

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 Mor Sertifika 2. Çalıştayı

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 Türkiye’de Kadın ve Eğitim

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 Sağlık Bilimleri Eğitim-Araştırma ve Uygulamalarında Güncel Yönelimler Kongresi

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 Sağlık Harcamaları

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 Tıbbi Sorumluluk Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 Sağlık Yönetimi ve Mizah Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 Sosyal Medya ve Şiddet Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 “Ulusal Sağlık Programları paneli

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 Türkiye’de Kadın Olmak

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 Defansif Tıp

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 Hasta- Hekim İlişkileri ve Şiddet Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 İş Görüşmelerinde Fark Yaratmak

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 Sağlıkta Kolektif Bilinç

  Moderatör

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 “Büyük Veri (Big Data)” paneli

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 Kişisel Verilerin Korunması ve Sağlık Sektörü Paneli

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 Sektör Buluşmaları “Sağlıkta Gelecek” Paneli

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 “Yaşlanan Dünya’da Sağlığın Yönetimi” 9. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 “ Defansif Tıp Uygulamaları” Sağlık Hukuku Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 1st International Balkan Congress on Health Sciences, A Current Perspective on Health Sciences

  Çalışma Grubu

  Edirne, Türkiye

 • 2013 İnsan Hakları ve Şiddet Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 2. Uluslararası Sağlığın Geliştirilmesi ve İletişimi Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 Sağlık Turizminde Yurtdışında Tanıtım Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi

  Çalışma Grubu

  Konya, Türkiye

 • 2012 Sağlık Sektöründe İnsan Kaynakları Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 Sağlıkta Değişim: Değişimin Yönetimi Sempozyumu/Sağlıkta Yeniden Yapılanma Paneli Oturum Başkanlığı

  Moderatör

  Sivas, Türkiye

 • 2012 ”Rumeli Buluşmaları II Sağlık Yönetiminde Sorunlar ve Çözümleri Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2011 “Sağlıkta Birlikte Çalışabilirlik Zirvesi”, SABİYAP- Sağlık Bilişimi Yöneticileri ve Akademisyenleri Platformu

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2011 5. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi

  Çalışma Grubu

  Muğla, Türkiye

 • 2011 IV. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2011 Geleceği Yönetmek: Lider Yöneticiler Sempozyumu "Kamu Hizmetlerinde Kalite Ve Etkinliğin Arttırılması Paneli-2" Oturum Başkanlığı

  Moderatör

  Amasya, Türkiye

 • 2011 Hastane Sağlık Çalışanları Eğitimi Semineri/ Oturum Başkanlığı

  Moderatör

  Amasya, Türkiye

 • 2011 9. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi -Türkiye'de Sağlık Yönetimi Eğitimi Sunumu

  Çalışma Grubu

  Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc)

 • 2011 Sağlık Bilişim Zirvesi

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2011 9. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi

  Çalışma Grubu

  Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc)

 • 2011 AB Projelerinin Tanıtımı & Proje Yazma Deneyimi Etkinliği

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2009 Sağlık Yöneticileri Zirvesi, Marmara Çalışanlar Federasyonu

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2008 I. Lisans Üstü Eğitim Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2007 Pozitif Çalışma Ortamı Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2001 4. Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2000 3. Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2000 I. Ulusal Sağlık İdaresi Kongresi

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2000 21. Yüzyılda Hekimlik, Kalite ve Liderlik Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 1999 T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, “8. Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu”

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 24

h-indeksi (WOS): 2