Sağlık Kurumlarında Etkili İşe Alım ve Oryantasyon Eğitimlerinin Tutundurmaya Etkisi-Bitirme Projesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: FİKRİ KİPER

Danışman: Gülfer Bektaş