Sağlık İşletmeleri İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitim Ve Geliştirme Fonksiyonunda Online Eğitim ve Özel Bir Sağlık Kuruluşunda Uygulama Örneği-Bitirme Projesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: GÖKBEN YALIM

Danışman: Gülfer Bektaş