Serbest eczane eczacılarının tükenmişlik düzeylerinin belirlenmesi üzerine İstanbul ilinde yapılan bir çalışma


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: ÖZLEM ÇOLAK

Danışman: Gülfer Bektaş