İnsan Kaynakların Yönetimi Açısından Zihinleştirme ve Güvenilir Aktivist Rolünün Değerlendirilmesi- Bitirme Projesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: EDA DÜŞEL DOĞRU

Danışman: Gülfer Bektaş