Kurum imaj algısı ve hastaneye geliş nedenlerinin hastalar ve çalışanlar gözünden değerlendirilmesi:bir özel hastane örneği


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: ÖZGÜL YALÇIN

Danışman: Gülfer Bektaş