Sağlık Çalışanlarının Mahremiyet Algılarının Kişisel Sağlık Verilerinin Kayıt ve Korunmasına Yönelik Tutumlarına Etkisi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı, Türkiye

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: AYTÜL NURDAN YAVUZ YILMAZ

Danışman: Gülfer Bektaş