Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Pediatric Deep Venous Thrombosis and Pulmonary Embolism: Can It Be Antiphospholipid Syndrome?

TURKISH JOURNAL OF HEMATOLOGY, cilt.36, ss.205-206, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Peutz-Jeghers Syndrome: A Very Rare Cause of Iron Deficiency Anemia

TURKISH JOURNAL OF HEMATOLOGY, cilt.36, ss.50-51, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ISIKOK-19 CAR-T Hücre tedavisi faz I/II çalışması ön sonuçları

12. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi, Muğla, Türkiye, 5 - 07 Mart 2020, ss.47

HKHN sonrası, kronik GVHH nadir bulgusu olarak gelişen pnömatozis intestinalis, subkutan amfizem ve pnömomediastinum.

12. Ulusal Kemik İliği Transpantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi,, Muğla, Türkiye, 5 Mart - 27 Haziran 2020, ss.87

Kombine faktör V VE FVIII eksikliği: bir olgu sunumu

44. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2018, ss.347-348

Malign infantil osteopetrozis: olgu sunumu

6. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2018

Yenidoğanın geç hemorajik hastalığı:olgu sunumu

6. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2018

Kitap & Kitap Bölümleri

DONÖR DIŞLAMA, AKRABA DIŞI DONÖR DIŞLAMA

Kanıta Dayalı Hematopoietik Kök Hücre Donör Kılavuzu , CAN BOĞA, Editör, GALENOS YAYINEVİ, İstanbul, ss.137-139, 2020