Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Pediatric Deep Venous Thrombosis and Pulmonary Embolism: Can It Be Antiphospholipid Syndrome?

TURKISH JOURNAL OF HEMATOLOGY, cilt.36, sa.3, ss.205-206, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Peutz-Jeghers Syndrome: A Very Rare Cause of Iron Deficiency Anemia

TURKISH JOURNAL OF HEMATOLOGY, cilt.36, sa.1, ss.50-51, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Talasemide akraba içi transplantasyon uygulamaları

Hematoloji Uzmanlık Derneği Ulusal Kongresi, Adana, Türkiye, 12 - 15 Aralık 2020

Yenidoğanda intraabdominal kanama ve şok:ağır hemofili A olgusu

29 ekim bilimsel araştırmalar sempozyumu, Ankara, Türkiye, 29 - 31 Ekim 2020, ss.269-274

Çocukluk çağı hemanjiomlarda izlem ve tedavi kararı: tek merkez deneyimi

world children conference, Ankara, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2020, ss.188-191

ISIKOK-19 CAR-T Hücre tedavisi faz I/II çalışması ön sonuçları

12. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi, Muğla, Türkiye, 5 - 07 Mart 2020, ss.47

HKHN sonrası, kronik GVHH nadir bulgusu olarak gelişen pnömatozis intestinalis, subkutan amfizem ve pnömomediastinum.

12. Ulusal Kemik İliği Transpantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi,, Muğla, Türkiye, 5 Mart - 27 Haziran 2020, ss.87

Malign infantil osteopetrozis: olgu sunumu

6. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2018

Kombine faktör V VE FVIII eksikliği: bir olgu sunumu

44. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2018, ss.347-348

Yenidoğanın geç hemorajik hastalığı:olgu sunumu

6. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2018

Kitap & Kitap Bölümleri

Kök hücre nakli sonrası komplike tromboz:olgu sunumu

Çocuk hematolojide olgularla tromboz, Prof. Dr. Namık Yaşar Özbek,Prof. Dr. Hale Ören,Prof. Dr. Ayşegül Ünüvar, Editör, Galenos, İstanbul, ss.153-155, 2020

DONÖR DIŞLAMA, AKRABA DIŞI DONÖR DIŞLAMA

Kanıta Dayalı Hematopoietik Kök Hücre Donör Kılavuzu , CAN BOĞA, Editör, GALENOS YAYINEVİ, İstanbul, ss.137-139, 2020