Başarılar & Tanınırlık

Ödüller

 • Nisan 2019 Yenidoğanlarda hiperbilirubinemi ve fototerapinin apoptik, endotel-kaynaklı, tromobosit kaynaklı ve doku faktörü pozitif mikropartiküller üzerine etkisi

  9. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi Organizasyon Komitesi

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 21

h-indeksi (WOS): 3

Davetli Konuşmalar

 • Mart 2019 20. Pediatri Günleri

  Konferans

  Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye

 • Mart 2019 Kanser Rehabilitasyonuna Güncel Bakış

  Konferans

  Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Türkiye