Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Erken Cumhuriyet Döneminde Sağlıklı Bireyin İnşası: Pronatalist Politikalar, Çocuk Sağlığı ve Verem

Sosyoloji Dergisi (İstanbul Üniversitesi), cilt.39, ss.1, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

BABY DOE VAKASI ÖZELİNDE ENGELLİ YENİDOĞANLARA DAİR ETİK SORUNLARIN TARİHİ

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.19, ss.15-40, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SINIRLAR, EĞİTİM VE LİSANS: ON DOKUZUNCU YÜZYIL OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA SAĞLIK MESLEKLERİNİN STANDARTLAŞTIRILMASI

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.19, ss.227-245, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nuran Yıldırım ile Türkiye’de Tıp Tarihi Üzerine

Hayat Sağlık ve Sosyal Bilimler Dergisi, ss.92-101, 2015 (Hakemsiz Dergi)

• İki Dünya Savaşı Arası Dönemde Türkiye’de Nüfus ve Halk Sağlığı Tartışmalarının Değerlendirilmesi

Lokman Hekim Journal of Medical History and Folk Medicine, cilt.4, ss.16-21, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Taşra’yı İyileştirmek: 19. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nda Memleket Hekimleri

Lokman Hekim Journal of Medical History and Folk Medicine, cilt.3, ss.1-6, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Peyami Safa ve Türk Muhafazakarlığı

Global Media Journal, cilt.3, ss.86-104, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye’de Modernleşme Çalışmaları ve Tıp Tarihi: Eleştirel Yaklaşımlar

Hayat Sağlık ve Sosyal Bilimler Dergisi, ss.52-57, 2012 (Hakemsiz Dergi)

Kitap & Kitap Bölümleri

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Salgın Hastalıklar ve Kamu Sağlığı

"Memlekete Çok Çocuk ve Sağlam Çocuk Lazımdır": Erken Cumhuriyet Dönemi'nde Verem Mücadelesi ve Yaşamak Yolu Dergisi, Burcu Kurt,İsmail Yaşayanlar, Editör, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, ss.193-214, 2017

Nuran Yıldırım Armağan Kitabı: Tıp Tarihinin Peşinde Bir Ömür

Tıbbiye’de Öğrenci Olmak: On Dokuzuncu Yüzyılın Son Çeyreğinde Osmanlı İmparatoruluğu’nun Genç Tabip Adaylarının Dünyası, Hakan Ertin,M. İnanç Özekmekçi, Editör, Betim Yayınları, İstanbul, ss.115-147, 2016

Health, Culture and the Human Body: Epidemiology, Ethics and History of Medicine, Perspectives from Turkey and Central Europe

A Sanitary Journal for Common People: Yaşamak Yolu, İlhan İlkılıç,Hakan Ertin,Rainer Brömer,Hajo Zeeb, Editör, Betim Center Press, İstanbul, ss.299-311, 2014

Biyoetik Araştırmaları Bioethics Studies

On Dokuzuncu Yüzyıl Osmanlı Devleti’nde Sağlık Alanının Diplomasız Çalışanları, Yeşim ışıl Ülman,Savaş Volkan Genç, Editör, Türkiye Biyoetik Derneği, İstanbul, ss.185-192, 2012