Peyami Safa ve Türk Muhafazakarlığı


İlikan Rasimoğlu C. G.

Global Media Journal, cilt.3, ss.86-104, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 3 Konu: 5
  • Basım Tarihi: 2012
  • Dergi Adı: Global Media Journal
  • Sayfa Sayıları: ss.86-104

Özet

Bu makale erken cumhuriyet döneminin en önemli aydınlarından biri olarak Kabul edilen Peyami Safa’nın eserleri aracılığıyla Batılılaşma, Kemalizm ve değişim fikirleri üzerinden siyasi tartışmaları konu edinmektedir. Makale, Avrupa’daki fin de siècle düşüncesi üzerinden Türk muhafazakarlığının temel niteliklerini özetlemektedir. Bunu ardından, bahsedilen niteliklerin Peyami Safa’nın düşüncesi üzerindeki yansıması zaman içinde Batılılaşma fikrindeki Doğu-Batı ikiliği ve kadının yeri de dahil olmak üzere çok çeşitli tereddütler ve bu tereddütlere çözüm bulma çabaları ile gösterilmiştir. Nihayetinde, bu tereddüde sentez ve mistisizm düşüncelerinin son verdiği iddia edilmiştir.

This article analyzes political debates of the period on the ideas of Westernization, Kemalism and change through the works of Peyami Safa, which is considered as one of the most prominent intellectuals of the Early Republican period. The article summarizes the main characteristics of Turkish conservatism within the idea of fin de siècle in Europe. Then, the reflection of these characteristics on the thinking of Peyami Safa is illustrated within several differentiations over time, including the dichotomy of East and West and the place of women in this Westernization debate, which include several hesitations and efforts to find solution to these hesitations. Finally, it is argued that the idea of synthesis and mysticism will end this hesitation.