Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 Devlete Çok Çocuk Lazım: Erken Cumhuriyet Döneminde Pronatalist Politikalar, ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ II. SOSYOLOJİ GÜNLERİ ÇOCUKLUK ÇOK DİSİPLİNLİ BİR YAKLAŞIM, 2019

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 On Dokuzuncu Yüzyıl İstanbul'unda Sağlık: Filles de la Charité ve Beyoğlu Belediye Hastanesi, Altınbaş Üniversitesi Eleştirel Sosyal Bilimler Kongresi: Modern Türkiye'de Tarih, Kültür ve Siyaset, 14-15 Mart 2019

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 Osmanlı Devleti'nde Sağlık Hizmetlerinin Merkezileştirilmesi ve Memleket Hekimliği, Acıbadem Üniversitesi Sosyoloji Günleri Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler: Bir Buluşma, Nisan 2018

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 Hayırseverlik, Sağlık ve Kent: Filles de la Charité’nin 2. Abdülhamit Döneminde İstanbul’da Verdikleri Sağlık Hizmetleri, 15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 29 Kasım-1 Aralık 2017

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2017 Filles de la Charité Mensubu Rahibelerin 19. Yüzyıl’da Galata’da Verdikleri Sağlık Hizmetleri, 13. Türk Tıp Tarihi Kongesi

  Çalışma Grubu

  Sivas, Türkiye

 • 2014 “State, Medicine and Disease: Population Policies and and Tuberculosis in Inter-War Turkey,” World Congress for Middle Eastern Studies (WOCMES), 18-22 August 2014, Ankara.

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2014 “Travel, Political Interaction and Permeability of the Medical and Political Languages in the Interwar Period Turkey,” 2nd International and Interdisciplinary Conference on Health, Culture and the Human Body: 2014, İstanbul.

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 A Sanitary Journal for Common People, 2nd International and Interdisciplinary Conference on Health, Culture and the Human Body: Epidemiology, Ethics and the History of Medicine, Perspectives from Turkey and Central Europe, 13-15 September 2012, İstanbul, Turkey.

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2011 “Assigning Physicians to the Province: Constraints in the Formation of a Professional Body in the Nineteenth Century Ottoman Countryside,” The 12th International Congress of Ottoman Social and Economic History (ICOSEH), 11-15 July 2011, Retz.

  Çalışma Grubu

  Vienna, Avusturya

 • 2011 19. Yüzyıl Osmanlı Devleti’nde Hekimliği Merkezileştirme Çabaları: Memleket Hekimleri,” Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü “Lisansüstü Sempozyumu II: Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları, 16-17 Mayıs 2011 YTÜ Beşiktaş.

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2010 "Ondokuzuncu Yüzyıl Osmanlı Devleti’nde Sağlık Mesleklerinde Diploma Meselesi," Türkiye Biyoetik Derneği VI. Tıp Etiği Kongresi: Biyoetikte Yeni Ufuklar, İstanbul: 25-26 Kasım 2010.

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2007 “Tuberculosis, Medicine and Politics: Public Health in the Early Republican Turkey,” Graduate Conferences in European History, GRACEH 18- 20 May 2007, Budapest.

  Çalışma Grubu

  Budapest, Macaristan

Ödüller

 • Haziran 2013 Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Doktora Tezi Ödülü 2013

  Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri

Burslar

 • 2006 - 2011 Tübitak Yurtiçi Doktora Bursu

  TÜBİTAK

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 1

h-indeksi (WOS): 1