TANZİMAT, HAYIRSEVERLİK VE KADIN: FILLES DE LA CHARITÉ RAHİBELERİNİN OSMANLI İMPARATORLUĞU TOPRAKLARINA GELİŞİ VE İSTANBUL’DAKİ İLK YILLARI


İlikan Rasimoğlu C. G.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.20, no.4, pp.603-619, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This article deals with the arrival of members of the French sisters, Filles de la Charité, founded as a nurse community, into the Ottoman lands. The said sisters, which began to work under the Lazarist order established by Saint Vincent de Paul in France, decided to become part of the changing world of the 19th Century and as part of their missionary activities, to carry out the Eastern missions in lands such as China, Iran and Ottoman. The article claims that the arrival of the sisters to Istanbul and Izmir could be possible through globalization, the Eastern question, the expansion of capitulations and the Tanzimat, by an analysis of French sources and the community's annuals (Annales de la Congrégation de la Mission et des Filles de la Charité).

Bu makale, Filles de la Charité isimli Fransız hemşirelik cemaatine mensup rahibelerin Osmanlı topraklarına gelişlerini konu etmektedir. Adı geçen rahibeler, diğer isimleriyle sörler, Fransa’da Saint Vincent de Paul tarafından kurulan Lazarist tarikatına bağlı olarak çalışmaya başlamış, 19. Yüzyılın değişen dünyasının bir parçası olmaya karar vermişler ve misyonerlik faaliyetleri gereğince Doğu misyonlarını Çin, İran, Osmanlı gibi topraklarda sürdürmeye başlamışlardır. Makale Fransız kaynaklarından ve cemaatin kendi yıllıklarından (Annales de la Congrégation de la Mission et des Filles de la Charité) istifade edilerek sörlerin İstanbul ve İzmir’e gelişlerinin genel anlamda küreselleşme ve Osmanlı İmparatorluğu özelinde de Doğu sorunu, kapitülasyonların genişlemesi ve Tanzimat ile mümkün olabildiğini iddia etmektedir.