Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hepatic Artery Reconstruction Using Right Gastroepiploic Artery in Liver Transplantation

19th Congress of the European Society for Organ Transplantation. ESOT 2019, Kopenhag, Denmark, 15 - 18 September 2019

New But Fast Growing Liver Transplantation Center: Acibadem Liver Transplantation Three Years Experience

19th Congress of the European Society for Organ Transplantation. ESOT 2019, Kopenhag, Denmark, 15 - 18 September 2019

Donor Safety and Outcomes Regarding to Remmant Liver Volume in Living Donor Liver Transplantation

19th Congress of the European Society for Organ Transplantation. ESOT 2019, Kopenhag, Denmark, 15 - 18 September 2019

TÜRKİYEDE KARACİĞER NAKLİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ORGAN BAĞIŞI VE ÖNEMİ, Kocaeli, Turkey, 1 - 05 November 2015

Granülomatöz mastit skorlama sistemi

13. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Turkey, 21 - 25 October 2015

Kolonik Mesh Migrasyonu

5. Ulusal Fıtık Kongresi, Muğla, Turkey, 22 - 25 October 2015

a Boğulmuş Fıtıklarda Uygun Yaklaşım

5. Ulusal Fıtık Kongresi, Turkey, 22 - 24 October 2015

Anal Striktürlü hastada House anodermal flap yöntemi

15. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 May 2015

Abdominal cerrahi geçirmiş hastalarda robotik kolon cerrahisi uygulamaları

12. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 April 2015

Onkolojik yaşlı hastalarda robotik abdominal cerrahi

12. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 April 2015

Hidatik perforasyonunda acil cerrahi Olgu sunumu

19. Ulusal Cerrahi Kongresi., Antalya, Turkey, 16 - 20 April 2014

Belirlenen kriterlere uymayan otoimmün pankreatiti olgusu

10. Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 09 April 2011, pp.122-124

Lİver Transplantation to giant hepatic neuroendocrine tumor

AHPBA Congres, FL, United States Of America, 19 - 23 February 2014

a Tablo ve Görsel Öğeler Nasıl Hazırlanmalı

7. Cerrahi Araştırma Kongresi, Turkey, 7 - 09 November 2013

Karaciğer kist hidatiğinde radikal cerrahinin rolü

10. Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 11 April 2011

Safra kesesi poliplerinin tanısında ultrasonografinin yeri

10. Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 09 April 2011

Canlıdan Laparoskopik donor nefrektomi Tek merkez ön sonuçları

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği VII. Kongresi, Eskişehir, Turkey, 14 September - 17 October 2010

Erişkin böbrek transplantasyonlarında DJ stent kullanımı ilk 3 ay sonuçları Tek merkez deneyimi

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği VII. Kongresi, Eskişehir, Turkey, 14 - 17 October 2010

Akut appendisit tanısında lökosit ve ultrasonografinin yeri

VI. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 08 September 2007

Akut appendisitte laparoskopik ve açık yaklaşımın hayat kalitesine etkisi

VI. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 08 September 2007, pp.356-363

Nadir bir safra yolu anomalisi sonrası safra yolu yaralanması

VI. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 08 September 2007

Laparoskopik appendektomi 114 ardaşık vaka

XI. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Muğla, Turkey, 26 - 30 August 2007

Transperineal rectocele repair with abssorbable mesh Oral presentation

XXI. Biennial Congress of International Society of the University of Colon and Rectum Surgeons, İstanbul, Turkey, 25 - 28 June 2006

Subakut kolesistit olgularında erken laparoskopik kolesistektomi

10. Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 09 April 2011, pp.421-426

Toksik Nodüler Multinodüler Guatrlı Hastalarda Sitoloji Frozen Patolojinin Yerni ve Malignite İnsidansı

4. Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Turkey, 10 - 12 December 2004, vol.39, pp.91-96

Tiroidektomi Yapılan 518 Vakanın Retrospektif Analizi

4. Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim, Turkey, 10 - 12 December 2004, vol.39, pp.85-90

Books & Book Chapters

Laparoscopic distal pancreatectomy

in: Minimally Invasive Pancreatic Surgery, Bing Peng, Edoardo Rosso, Ammar A. Javed, Editor, AME Publishing Company, Hong Kong, pp.28-35, 2019

Spigelian Fıtıklar: Tanı ve Tedavi

in: SAGES Fıtık Onarım El Kitabı, ERTEM Metin, PAKSOY Melih, MALAZGİRT Zafer, GÖNÜLLÜ Nuri , GÖK Hakan, Editor, Nobel Tıp Ki,tabevi, İstanbul, pp.567, 2014

Paraözefageal Fıtık Onarımı

in: SAGES Fıtık Onarım El Kitabı, ERTEM Metin, PAKSOY Melih, MALAZGİRT Zafer, GÖNÜLLÜ Nuri, GÖK Hakan, Editor, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.521, 2014

Transplantasyonda Çoklu Organ Çıkartılması , Korunması ve Transplantasyon için Dağıtılması

in: Temel Cerrahi, SAYEK İskender, Editor, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, pp.763-778, 2013

Abdominal Yara Açılması

in: JİNEKOLOJİK CERRAHİ, GÜNER Haldun , Editor, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, pp.333-341, 2012

Cerrahi Kanama ve Kontrolü

in: Jinekolojik Cerrahi, GÜNER Haldun , Editor, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, pp.277-285, 2012

Hepatik, Subfrenik ve subhepatik apselerin drenajı

in: Mastery of Surgery, ÖZMEN Mahir, Editor, Nobel Tıp Kitabevi, Ankara, pp.1033, 2011

Ekinokokkal Kistler: Neden, Tanı, Komplikasyonlar, Medikal ve Cerrahi Tedavisi.

in: Mastery of Surgery, ÖZMEN Mahir, Editor, Nobel Tıp Kitabevi, Ankara, pp.1043, 2011

Metrics

Publication

199

Citation (WoS)

181

H-Index (WoS)

7

Citation (Scopus)

205

H-Index (Scopus)

7

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals