Mide kanserinde kaşeksi oluşumunda proinflamatuar sitokinlerin rolü


KEREM M., FERAHKÖŞE Z., BEDİRLİ A., OFLUOĞLU DEMİR F. E. , PAŞAOĞLU H., YILMAZ T. U. , ...More

2. Uludağ Genel cerrahide Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Bursa, Turkey, 8 - 11 March 2007

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Bursa
  • Country: Turkey