Hepatit B Virus ile ilişkili sirotik karaciğer zemininde gelişen hepatoselüler adenoma Olgu Sunumu


YÜKSEL O., SALMAN B., AKYÜREK N., YILMAZ T. U. , Tatlıcıoğlu E.

7.Ulusal HepatoPankreatikoBilier Cerrahi Kongresi, Türkiye, 5 - 08 Mayıs 2005

  • Basıldığı Ülke: Türkiye