Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Autologous cord blood transplantation in neuroblastoma

TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.57, sa.2, ss.210-211, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Aleukemic leukemia cutis: an unusual rash in a child.

Turkish journal of haematology : official journal of Turkish Society of Haematology, cilt.31, ss.213-5, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

ALEUKEMIC LEUKEMIA CUTIS: AN UNUSUAL RASH IN A CHILD

HAEMATOLOGICA, cilt.97, ss.494, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Rituximab therapy for refractory autoimmune thrombocytopenia in patients with systemic lupus erythematosus.

Turkish journal of haematology : official journal of Turkish Society of Haematology, cilt.29, ss.92-3, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Li-Fraumeni syndrome in a Turkish family.

Pediatric hematology and oncology, cilt.27, ss.297-305, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effects of rhG-CSF plus dexamethasone on hemostatic parameters in healthy granulocyte donors: role of u-PA and nitric oxide.

Clinical and applied thrombosis/hemostasis : official journal of the International Academy of Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis, cilt.15, ss.689-94, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A PATIENT WITH LANGERHANS CELL SARCOMA ARISING FROM LANGERHANS CELL HISTIOCYTOSIS

PEDIATRIC BLOOD & CANCER, cilt.53, sa.4, ss.694, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Rotavirus infection in children with hemato-oncological diseases

PEDIATRIC BLOOD & CANCER, cilt.49, sa.4, ss.506-507, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Akut lenfoblastik lösemi

Türkiye Klinikleri, sa.1, ss.64-73, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocukluk çağı kamserlerinden sağ kalanlarda görülen ikincil kanserler

Kanser gündemi, cilt.4, sa.1, ss.243-250, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Tuberculosis After Hematopoietic Stem Cell Transplantation: Retrospective Study of Infectious Diseases Working Party EBMT

The 46th Annual Meeting of the European Society for Blood and Marrow Transplantation, 29 Ağustos - 01 Eylül 2020, ss.110-112

Çocukluk çağı HKHN'lerinde nakil öncesi köprü tedaviler

12.Ulusal kemik iliği transplantasyonu ve hücresel tedaviler kongresi, Muğla, Türkiye, 5 - 07 Mart 2020, ss.27-28

HKHN sonrası, kronik GVHH nadir bulgusu olarak gelişen pnömotozis intestinalis, subkutan amfizem ve pnömomediastinum

12. Ulusal Kemik İliği Transplantasyon ve Hücresel Tedaviler Kongresi, Muğla, Türkiye, 5 - 07 Mart 2020, ss.87-88

Ulusal PediatrikHematopoietik Kök Hücre Transplantasyon Aktivitesi: TPHD KİT çalışma grubu adına

11. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 02 Mart 2019, ss.89

Parvovirus B19 infection transmitted from same cadaveric donor in two renal transplant recipients

51st Annual Meeting of the European Society For Paediatric Nephrology, Antalya, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2018, cilt.33, ss.1955

Low dose rabbit anti-thymocyte globulin for graft versus host disease prophylaxis after unrelated hematopoietic stem cell transplantation in pediatric patients

44th Annual Meeting of the European-Society-for-Blood-and-Marrow-Transplantation (EBMT), Lisbon, Portekiz, 18 - 21 Mart 2018, cilt.53, ss.431-432 identifier

Relapse after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation for acute leukemia in children: a survey by the Turkish Pediatric Bone Marrow Study Group of 255 cases

44th Annual Meeting of the European-Society-for-Blood-and-Marrow-Transplantation (EBMT), Lisbon, Portekiz, 18 - 21 Mart 2018, cilt.53, ss.182-183 identifier

ALLOGENEIC HEMATOPOIETIC STEM CELL TRANSPLANTATION IN PEDIATRIC MYELODYSPLASTIC SYNDROMES: A SINGLE CENTER EXPERIENCE FROM TURKEY

22nd Congress of the European-Hematology-Association, Madrid, İspanya, 22 - 25 Haziran 2017, cilt.102, ss.865 identifier

Iliopsoas Hemorrhage in Pediatric Patients with Hemophilia, Experience from One Centre

57th Annual Meeting of the American-Society-of-Hematology, Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 5 - 08 Aralık 2015, cilt.126 identifier

ALLOGENEIC HEMATOPOIETIC STEM CELL TRANSPLANTATION FOR CHILDREN WITH HEMOPHAGOCYTIC SYNDROME: SINGLE CENTER EXPERIENCE

20th Congress of European-Hematology-Association, Vienna, Avusturya, 11 - 14 Haziran 2015, cilt.100, ss.616 identifier

Outcome of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in pediatric patients with acquired severe aplastic anemia: a Turkish multicenter study

41st Annual Meeting of the European-Society-for-Blood-and-Marrow-Transplantation, İstanbul, Türkiye, 22 - 25 Mart 2015, cilt.50 identifier

National Pediatric Hematopoietic Stem Cell Transplantation Activity in Turkey

41st Annual Meeting of the European-Society-for-Blood-and-Marrow-Transplantation, İstanbul, Türkiye, 22 - 25 Mart 2015, cilt.50 identifier

Impact of donor-recipient ABO mismatch on allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in pediatric thalassemic patients

41st Annual Meeting of the European-Society-for-Blood-and-Marrow-Transplantation, İstanbul, Türkiye, 22 - 25 Mart 2015, cilt.50 identifier

Importance of Crossmatch and Anti-HLA Antibody In Pediatric HSCT Recipients

41st Annual Meeting of the European-Society-for-Blood-and-Marrow-Transplantation, İstanbul, Türkiye, 22 - 25 Mart 2015, cilt.50, ss.5597 identifier

Hepatic artery velocity in diagnosis of hepatic veno-occlusive disease after bone marrow transplantation in children

41st Annual Meeting of the European-Society-for-Blood-and-Marrow-Transplantation, İstanbul, Türkiye, 22 - 25 Mart 2015, cilt.50, ss.5582 identifier

Disseminated Mycobacterium bovis infection in an immunodeficient child: A case with cutaneous lesions

72nd Annual Meeting of the American-Academy-of-Dermatology, Colorado, Amerika Birleşik Devletleri, 21 - 25 Mart 2014, cilt.70 identifier

MESENCHYMAL STEM CELL TREATMENT FOR STEROID RESISTANT GRAFT-VERSUS-HOST DISEASE IN CHILDREN

40th Annual Meeting of the European-Group-for-Blood-and-Marrow-Transplantation, Milan, İtalya, 30 Mart - 02 Nisan 2014, cilt.49 identifier

HEMATOPOIETIC STEM CELL TRANSPLANTATION IN REFRACTORY OR RECURRENT LYMPHOMAS OF CHILDREN AND ADOLESCENTS: A MULTICENTER SURVEY OF TURKISH PEDIATRIC BMT STUDY GROUP

40th Annual Meeting of the European-Group-for-Blood-and-Marrow-Transplantation, Milan, İtalya, 30 Mart - 02 Nisan 2014, cilt.49 identifier

ORAL VALGANCICLOVIR IS EFFECTIVE AS PRE-EMPTIVE THERAPY FOR CYTOMEGALOVIRUS INFECTION IN PEDIATRIC HEMATOPOIETIC STEM CELL TRANSPLANT PATIENTS

40th Annual Meeting of the European-Group-for-Blood-and-Marrow-Transplantation, Milan, İtalya, 30 Mart - 02 Nisan 2014, cilt.49 identifier

RITUXIMAB THERAPY FOR REFRACTORY SLE-EVANS SYNDROME

14th Annual Meeting of the European-Hematology-Association, Berlin, Almanya, 4 - 07 Haziran 2009, cilt.94, ss.497 identifier

RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS INFECTION OUTBREAK IN CHILDREN WITH HEMATO-ONCOLOGICAL DISEASES

14th Annual Meeting of the European-Hematology-Association, Berlin, Almanya, 4 - 07 Haziran 2009, cilt.94, ss.416 identifier

EFFECTS OF G-CSF PLUS DEXAMETHASONE ON HEMOSTATIC PARAMETERS IN HEALTHY GRANULOCYTE DONORS: ROLE OF U-PA AND NITRIC OXIDE

13th Congress of the European-Hematology-Association, Copenhagen, Danimarka, 12 - 15 Haziran 2008, cilt.93, ss.551 identifier

PRESENCE OF ANTI PLATELET GP IIB-IIIA INVESTIGATION IN DENGUE INFECTED PATIENTS SERA

13th Congress of the European-Hematology-Association, Copenhagen, Danimarka, 12 - 15 Haziran 2008, cilt.93, ss.551 identifier

Risk factors in childhood acute lymphoblastic leukemia: A single center experience in a developing country.

47th Annual Meeting of the American-Society-of-Hematology, Georgia, Amerika Birleşik Devletleri, 10 - 13 Aralık 2005, cilt.106 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

Çocuklarda Kemik İliği Yetersizliği

Kemik İliği Yetersizlikleri Tanı ve Tedavi Kılavuzu, Prof. Dr. Işık Kaygusuz Atagündüz, Editör, türk hematoloji derneği, İstanbul, ss.35-66, 2020

FEN’DE GRANÜLOSİT TRANSFÜZYONU

Hematolojide destek tedaviler, Güner Hayri Özsan, Editör, Galenos, İstanbul, ss.317-322, 2020

Febril nötropenide destek tedaviler: Gastrointestinal sistem bulguları.

TPHD Eğitim Serisi-I. Pediatrik febril nötropeni , H. Ören,Z.Karakaş,A. M. Güneş., Editör, Galenos Yayınevi, İstanbul, ss.272-281, 2016

Ağrı tedavisi.

Pediyatride rutinler, Devecioğlu Ö,Çıtak A., Editör, Istanbul University, İstanbul, ss.710-719, 2014

Pediyatride transfüzyon.

Pediyatride rutinler, Devecioğlu Ö,Çıtak A., Editör, Istanbul University, İstanbul, ss.917-930, 2014

Yenidoğanda transfüzyon uygulamaları.

Pediatrik Hematoloji,, Anak SS,Aydoğan G,Çetin M,İrken G,Kemahlı S,Öztürk G,Yeşilipek MA., Editör, Istanbul University, İstanbul, ss.117-127, 2011

Yenidoğan onkolojisi.

Pediatrik Hematoloji,, Anak SS,Aydoğan G,Çetin M,İrken G,Kemahlı S,Öztürk G,Yeşilipek MA., Editör, Istanbul University, İstanbul, ss.107-117, 2011

Hastalıklarda lökosit değişiklikleri

Temel Pediatri, E. Hasanoglu,R. Düşünsel,Aysun Bideci, Editör, Güneş Kitabevi, Ankara, ss.1042-1043, 2010