Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

  • 2020 “12. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi

    Davetli Konuşmacı

    Muğla, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 132

h-indeksi (WOS): 7