Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Women in Peacebuilding: A Criticism of Gendered Solutions in Postconflict Situations

Journal of Applied Security Research, cilt.9, sa.2, ss.236-256, 2014 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

İnsan ticareti mağdurları ve mülteci sığınmacıların sağlık hizmetlerine erişimi Bir STK deneyimi

SD Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, sa.26, ss.50-55, 2013 (Hakemsiz Dergi)

İnsan ticareti mağdurları ve mülteci/sığınmacıların sağlık hizmetlerine erişimi

SD Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, cilt.26, ss.50-55, 2013 (Hakemsiz Dergi)

Gıda kaynaklı hastalıkların ekonomik ve sosyal sonuçları

SD Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, cilt.21, ss.8-11, 2012 (Hakemsiz Dergi)

Hastanelerde Hekimlerle İlişkiler

SB Diyalog , cilt.1, sa.2, ss.47-49, 2004 (Hakemsiz Dergi)

Anne Sütü ve Gerçekler

İstanbul’da Sağlık , sa.11, ss.22-24, 2003 (Hakemsiz Dergi)

Üreme Sağlığı Programlarında Bilgi Eğitim İletişim Stratejileri

İstanbul'da Sağlık, cilt.4, sa.20, ss.54-57, 2001 (Hakemsiz Dergi)

Sağlık için 40 Trilyon

İstanbul'da Sağlık, cilt.2, sa.10, ss.14-15, 1998 (Hakemsiz Dergi)

İstanbul İlinde Özürlülük Oranı ve Özürlülerin Durumu

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.51-53, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Çocuk İhmali ve İstismarı Konusunda Radyoloji Teknikerlerinin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

2. Uluslararası Şiddeti Anlamak Kongresi, İstanbul, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2020, ss.312-324

T12-P-05 Prevention of HIV/AIDS through empowerment of safe sex practices among sex workers, Istanbul, Turkey

9th Congress of the European Federation of Sexology, Rome, İtalya, 13 - 17 Nisan 2008, cilt.17, sa.1, ss.165

İnsan Ticareti ve Kadın Olmak

Uluslararası Göç ve Kadın Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 02 Aralık 2007, ss.83-84

İstanbul İlinde Aile Planlaması Hizmeti Sunan Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Danışmanlığın Algılanan Kalitesi Üzerine Bir Çalışma

. 1. Uluslararası ve 2. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2001, ss.122

İstanbul’da Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Aile Planlaması Birimlerinin Altyapılarının Yıllara Göre Değerlendirilmesi

1. Uluslararası ve 2. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2001, ss.124

İstanbul’da Rahim İçi Araç Uygulaması Yapılan Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Enfeksiyonların Kontrolü Önlemlerinin Yıllara Göre Durumu

1. Uluslararası ve 2. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2001, ss.123

Family Planning Service Provision in İstanbul

International Public Health Congress “Health 21 in Action", İstanbul, Türkiye, 8 - 12 Ekim 2000, ss.66

Evaluation of In-service Training Programs under the First Health Project in İstanbul

International Public Health Congress “Health 21 in Action", İstanbul, Türkiye, 8 - 12 Ekim 2000, ss.14

Assessment of the Infrastructure of PHC Facilities in İstanbul

International Public Health Congress “Health 21 in Action", İstanbul, Türkiye, 8 - 12 Ekim 2000, ss.66

Employment of Certified Health Personnel in Family Planning Units in İstanbul

International Public Health Congress “Health 21 in Action", İstanbul, Türkiye, 8 - 12 Ekim 2000, ss.67

Kitap & Kitap Bölümleri

Vulvovajinit ve Servisit.

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar Tanı ve Tedavi Rehberi Yenilenmiş 3 Baskı, Olcay Neyzi, Nuray Özgülnar, Editör, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, İstanbul, ss.49-69, 2006

Aşı ile Önlenebilen Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar Tanı ve Tedavi Rehberi Yenilenmiş 3 Baskı, Olcay Neyzi, Nuray Özgülnar, Editör, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, İstanbul, ss.115-122, 2006

Vulvovajinit ve Servisit

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar Tanı ve Tedavi Rehberi Yenilenmiş 3. Baskı , Neyzi O.,Özgülnar N., Editör, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı Yayını, İstanbul, ss.49-69, 2006

Aşı ile Önlenebilen Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar Tanı ve Tedavi Rehberi Yenilenmiş 3. Baskı, Neyzi O.,Özgülnar N., Editör, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı Yayını, İstanbul, ss.115-122, 2006

Hekimlerle İlişkiler

Hastane Yöneticiliği, Hayran O.,Sur H., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.339-348, 1997

Hastane Hizmetlerinde Malzeme Yönetimi

Hastane Yöneticiliği , Hayran O.,Sur H., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.171-195, 1997

Diğer Yayınlar