Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Low Retrosigmoid Infratonsillar Approach to Lateral Medullary Lesions

WORLD NEUROSURGERY, cilt.111, ss.311-316, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Frontal Lob Assosiyasyon Yolakları: Kadavra Çalışması

Türkiye Klinikleri Tip Bilimleri Dergisi, cilt.40, ss.236-241, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Vagus Nerve Injury During Carotid Endarterectomy: A Cadaveric Study

MEDICAL JOURNAL OF BAKIRKOY, cilt.16, ss.33-39, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Beyin Sapı Lezyonlarına Cerrahi Yaklaşımlar

Türk Nöroşirürji Dergisi, cilt.30, ss.63-74, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Serebellum Flokkulonodüler Sistemin Mikrocerrahi Anatomisi: Kadavra Çalışması

Türkiye Klinikleri Tip Bilimleri Dergisi, cilt.40, ss.79-82, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Beyin Sapı Lezyonlarına Yaklaşım

Türk Nöroşirurji Dergisi, cilt.29, ss.105-109, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Microvascular anastomosis under 3D exoscope or endoscope magnification: A proof-of-concept study

Surgical Neurology International, cilt.9, ss.115, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

A Rare History: an Intracranial Nail Present for Over a Half-Century

Acta Medica (Hradec Kralove, Czech Republic), cilt.60, ss.124-126, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

RETROSIGMOID VE FAR LATERAL YAKLAŞIM VE MODIFIKASYONLARI

Kafa Tabanı Derneği, 4. Kafa Tabanı Kongresi, İstanbul, İstanbul, Türkiye, 6 - 07 Aralık 2019

Transcallosal Transsplenial Pineal Approaches: Anterior and Posterior Routes

16. World Congress of Neurosurgery, İstanbul, Türkiye, 20 - 25 Ağustos 2017, cilt.27, ss.73

Suplementar motor alanın bağlantıları ve cerrahideki önemi

11. Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2015, ss.17-18

FRONTAL BÖLGEDEKİ GÜNCEL AK MADDE YOLU: FRONTAL ASLANT TRAKT

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015, cilt.25, ss.105

TRANSSFENOİDAL CERRAHİNİN ÖNEMLİ BİR KOMPLİKASYONU RİNORE

Türk Nöroşirürji Derneği, 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 08 Nisan 2014, cilt.24, ss.299-300

AKRİLİK İLE YAPILAN KRANİOPLASTİLERDE KLİNİK SONUÇLARIMIZ

Türk Nöroşirürji Derneği, 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 08 Nisan 2014, cilt.24, ss.365-366

Lomber İnstabilitede Dinamik Myelografinin Tanı ve Tedavideki Yeri

Türk Nöroşirürji Derneği, 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 08 Nisan 2014, cilt.24, ss.98

Olfaktor Oluk Meningioma Cerrahisi Sonucu Karşı Tarafta Meydana Gelen Venöz İnfarktüs Olgusu

Türk Nöroşirürji Derneği, 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 08 Nisan 2014, cilt.24, ss.261-262

SUBARAKNOİD KANAMA İLE BAŞVURAN VE İNTRAKRANİYALÇOĞUL ANEVRİZMA TESPİT EDİLMİŞ 29 OLGUNUN ANALİZİ

Türk Nöroşirürji Derneği, 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 08 Nisan 2014, cilt.24, ss.329

Koksiks Fraktürlü 4 Olgunun Klinik Değerlendirme ve Tedavisi: Olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği, 27. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 16 Nisan 2013, cilt.23, ss.116

Kitap & Kitap Bölümleri

Talamik Pedinküller

FONKSİYONUN CERRAHİ ANATOMİSİ, Biçeroğlu Hüseyin, Tönge Mehmet, Seçkin Mustafa, Adıgüzel Esat, Gürvit Hakan, Hancı Murat, Editör, İntertıp Yayınevi, İzmir, ss.459-464, 2020

Forel’in H1 ve H2 Alanları, Zona İnserta ve Subtalamik Fasikül

FONKSİYONUN CERRAHİ ANATOMİSİ, Biçeroğlu Hüseyin, Tönge Mehmet, Seçkin Mustafa, Adıgüzel Esat, Gürvit Hakan, Hancı Murat, Editör, İntertıp Yayınevi, İzmir, ss.575-580, 2019

Dentorubrotalamik Yolak

FONKSİYONUN CERRAHİ ANATOMİSİ, Biçeroğlu Hüseyin, Tönge Mehmet, Seçkin Mustafa, Adıgüzel Esat, Gürvit Hakan, Hancı Murat, Editör, İntertıp Yayınevi, İzmir, ss.581-586, 2019