Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Lymphoma Predisposing Gene in an Extended Family: CD70 Signaling Defect

Journal Of Clinical Immunology, cilt.1, no.1, ss.816-826, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

High TUBB2A expression in childhood T‐ALL is correlated with the clinical outcome

International Journal Of Laboratory Hematology, cilt.42, ss.1-8, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Mutational landscape of severe combined immunodeficiency patients from Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF IMMUNOGENETICS, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

PTEN and AKT1 Variations in Childhood T-Cell Acute Lymphoblastic Leukemia

TURKISH JOURNAL OF HEMATOLOGY, cilt.37, ss.98-103, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A Novel FOXN1 Variant Is Identified in Two Siblings with Nude Severe Combined Immunodeficiency

JOURNAL OF CLINICAL IMMUNOLOGY, cilt.39, ss.144-147, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Aberrant Hypermethylation of APC Tumor Supressor Gene in Acute Leukemia Patients

UHOD-ULUSLARARASI HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI, cilt.27, ss.1-7, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Dysregulation of the DKK1 gene in pediatric B-cell acute lymphoblastic leukemia

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.47, ss.357-363, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A Possible Role for WNT5A Hypermethylation in Pediatric Acute Lymphoblastic Leukemia

TURKISH JOURNAL OF HEMATOLOGY, cilt.32, ss.127-135, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Genetic alterations in members of the Wnt pathway in acute leukemia

Leukemia and Lymphoma, cilt.53, ss.508-510, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Sequence variations of NKX2-5 and HAND1 genes in patients with atrial isomerism

ANADOLU KARDIYOLOJI DERGISI-THE ANATOLIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY, cilt.11, ss.319-328, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Definition of C282Y mutation in a hereditary hemochromatosis family from Turkey

Turkish Journal of Gastroenterology, cilt.18, ss.53-57, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

HFE gene mutation, chronic liver disease, and iron overload in Turkey

Digestive Diseases and Sciences, cilt.52, ss.3298-3302, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The SOCS-1 gene methylation in chronic myeloid leukemia patients

American Journal of Hematology, cilt.82, ss.729-730, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

CYP2D6 and CYP1A1 mutations in the Turkish population

CELL BIOCHEMISTRY AND FUNCTION, cilt.23, ss.133-135, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hematolojik Maligniteler Moleküler Genetik Etiyoloji ve 2016 Dünya Sağlık Örgütü Sınıflaması

Türkiye Klinikleri Dergisi Tıbbi Genetik Özel Sayısı, cilt.2, ss.88-98, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AKUT LÖSEMİ HÜCRE SERİLERİNDE BETA KATENİN siRNA UYGULAMALARI

DENEYSEL TIP DERGİSİ, cilt.2, ss.16-22, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sayımsal Gerçek Zamanlı Polimer Zincir Reaksiyonu ve Hematolojik Gen Anlatım Analizleri

TÜRKİYE KLİNİKLERİ TIP BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.24, ss.653-660, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

CD70 mutations in a family with affected CID indivuduals

Highlights of Bertinoro, Predisposition to hereditary Leukemia and Lymphoma Training School, 11 - 12 Ekim 2019

Screening TYR gene variations in Turkish oculocutaneuse albinism patients

Avrupa Insan Genetiği Derneği Kongresi, Gothenburg, İsveç, 15 - 19 Haziran 2019, cilt.27, ss.1233-1234

IKZF1 Deletions at Diagnose and Relapse of Childhood B-ALL

59th American Society of Heamatology Annual Meeting, 9 Aralık - 12 Ocak 2017

Research Biobank for Leukemia

Towards Harmonyin Biobanking, İsviçre, 01 Haziran 2017 - 03 Haziran 2107

PTEN AND AKT1 GENE VARIATIONS IN CHILDHOODT-ALL PATIENTS

6th International Congress onLeukemia – Lymphoma – Myeloma, 11 - 13 Mayıs 2017

Prognostic Significance of IKZF1 Deletions in Childhood B ALL

27th Annual Meeting of the International BFM Study Group, 23 - 26 Nisan 2016

Down regulation of SnoN SKIL gene in T cell acute lymphoblastic leukemia

5th International Congress of Leukemia Lymphoma Myeloma, 21 - 23 Mayıs 2015

Pediatrik ALL Hastalarında LEF1 Mutasyon Analizi

40. ULUSAL HEMATOLOJI KONGRESI, Türkiye, 22 - 25 Kasım 2014

Th17 cell differentiation in immunodeficiencies associated with high IgE levels and/or autoimmunity

31st Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology (EAACI), Geneva, İsviçre, 16 - 20 Haziran 2012, cilt.67, ss.276-277 identifier

A Possible Tumor Suppressor role for SKIL Gene in T ALL

7th Work Group Meeting COST Action BM0801, EuGESMA, 8 - 09 Ekim 2012

REAL TIME PCR VE UYGULAMA ALANLARI

UYGULAMALI MOLEKÜLER HEMATOLOJİ KURSU PROGRAMI, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2012

KANTİTATİF PCR SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

UYGULAMALI MOLEKÜLER HEMATOLOJİ KURSU, Türkiye, 23 - 24 Aralık 2011

Mutations in Axin1 APC and Beta catenin Genes in T cell Acute Lymphoblastic Leukemia

European School of Hematology, Scientific Workshop T-cell Acute Lymphoblastic Leukemia (T-ALL) Meets Normal T-cell Development, 7 - 09 Mayıs 2010

Dysregulated WNT Signaling in Childhood T cell Acute Lymphoblastic Leukemia

European School of Hematology, Scientific Workshop T-cell Acute Lymphoblastic Leukemia (T-ALL) Meets Normal T-cell Development, 7 - 09 Mayıs 2010

Prognostic Implications of NOTCH1 and FBXW7 Mutations in Pediatric T Cell Acute Lymphoblastic Leukemia

European School of Hematology, Scientific Workshop T-cell Acute Lymphoblastic Leukemia (T-ALL) Meets Normal T-cell Development, 7 - 09 Mayıs 2010

LABORATUVAR UYGULAMALARININ TEORİĞİ

KLINISYENLER İÇİN UGULAMALI MOLEKÜLER HEMATOLOJİ KURSU, Türkiye, 19 - 20 Şubat 2010

TÜM GENOM EKSPRESYON ANALİZLERİ

2ndCOURSE IN INTEGRATION OF CYTOGENETICS MICROARRAYS AND MASSIVE SEQUENCING IN BIOMEDICAL AND CLINICAL RESEARCH HIBRID KURSU, Türkiye, 18 - 22 Kasım 2009

Beta catenin mediated deregulation of WNT signalling in T ALL

20th Annual Meeting of the International BFM Study Group, 8 - 10 Mayıs 2009

KRONİK MYELOİD LÖSEMİ GELİİMİNDE SOCS1 GEN METİLLENMESİN

7. ULUSAL PRENATAL TANI VE TIBBİ GENETİK KONGRESİ, Türkiye, 17 - 20 Mayıs 2006

ALLELOTYPEFREQUENCIES OF TPMT CYP3A4 AND CYP23A5 GENES IN TURKISH POPULATION

5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON LEUKEMIA AND LYMPHOMA, 12 Mayıs - 15 Mart 2003

Kitap & Kitap Bölümleri

Hematolojik Malnitelerde Minimal Kalıntı Hastalığın Belirlenmesi

HematoLog Genetik, Müge Sayitoğlu, Editör, Galenos, Ankara, ss.137-152, 2019

Nükleik asit yapısı ve işlevi

Tıbbi Genetiğin Esasları, uğur özbek, Editör, istanbul medikal sağlık ve yayıncılık, İstanbul, ss.13-21, 2014

DNA Analizi

tıbbi genetiğin esasları, uğur özbek, Editör, İstanbul medikal sağlık yayınevi, İstanbul, ss.41-54, 2014