Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A rare cause of hypertension in childhood: Questions.

Pediatric nephrology (Berlin, Germany), cilt.35, ss.77-78, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Nationwide Hypophosphatemic Rickets Cohort Study

Journal of clinical research in pediatric endocrinology, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Liraglutide in Children and Adolescents with Type 2 Diabetes.

The New England journal of medicine, cilt.381, ss.637-646, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Exome Sequencing of a Primary Ovarian Insufficiency Cohort Reveals Common Molecular Etiologies for a Spectrum of Disease

JOURNAL OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, cilt.104, ss.3049-3067, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Incidence of Type 1 Diabetes in Children Aged Below 18 Years during 2013-2015 in Northwest Turkey

Journal of clinical research in pediatric endocrinology, cilt.10, ss.336-342, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The Distribution of Different Types of Diabetes in Childhood: A Single Center Experience

JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY, cilt.10, ss.125-130, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Response to growth hormone treatment in very young patients with growth hormone deficiencies and mini-puberty

JOURNAL OF PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, cilt.31, ss.175-184, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Retinal Ganglion Cell Loss in Children With Type 1 Diabetes Mellitus Without Diabetic Retinopathy

OPHTHALMIC SURGERY LASERS & IMAGING RETINA, cilt.48, ss.473-477, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Etiologic Distribution and Characteristics of Patients with Short Stature in a Pediatric Endocrinology Clinic

HORMONE RESEARCH IN PAEDIATRICS, cilt.86, ss.457-458, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Growth curves for Turkish Girls with Turner Syndrome: Results of the Turkish Turner Syndrome Study Group

JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY, cilt.7, ss.183-191, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Turner Syndrome and Associated Problems in Turkish Children: A Multicenter Study

JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY, cilt.7, ss.27-36, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Infantile loss of teeth: odontohypophosphatasia or childhood hypophosphatasia

EUROPEAN JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.172, ss.851-853, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effect of Iron Supplementation on Development of Iron Deficiency Anemia in Breastfed Infants

JOURNAL OF TROPICAL PEDIATRICS, cilt.58, ss.481-485, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

CDH3 gene related hypotrichosis and juvenile macular dystrophy – A case with a novel mutation

American Journal of Ophthalmology Case Reports, cilt.7, ss.129-133, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Ergenlik döneminde hipotiroidiye bağlı boy kısalığı

The Journal of Turkish Family Physician, cilt.8, ss.79-82, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Poncet's Disease: Reactive Arthritis Due to Tuberculosis

JOURNAL OF PEDIATRIC INFECTION, cilt.10, ss.72-75, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Türk çocuklarında kulaç uzunluğu ve oturma yüksekliği referansları

Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler Dergisi, cilt.8, ss.42-47, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocukluk Migren Hastalarının Değerlendirilmesi

Jinekoloji Obstetrik Pediatri ve Pediatrik Cerrahi Dergisi, cilt.3, ss.74-78, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gastroözofageal reflü hastalığı olgularında başvuru semptomları ve beslenme durumlarının değerlendirilmesi

Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Dergisi, ss.91-94, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Beyin ölümü kavramı ve DEÜTF anestezi yoğun bakım ünitesindeki olguların retrospektif incelenmesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.313-318, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Congenital talipes equinovarus and bowing of femur due to homozygous TRPV6 mutation

The 58th Annual ESPE Meeting, Vienna, Avusturya, 19 - 21 September 2019

Obeziteye giden fetal ve neonatal yollar

Neonatal Gastrointestinal Hastalıklar ve Beslenme Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 16 November 2019, ss.1

Rare causes of osteogenesis imperfecta are common in consanguineous pedigrees

The 58th Annual ESPE Meeting , Vienna, Avusturya, 19 - 21 September 2019, ss.214

Pseudohipoaldosteronizm Tip 1 tanılı 3 farklı olgu

Uluslararası Katılımlı 10.Çocuk Nefroloji Kongresi, Muğla, Türkiye, 1 - 04 May 2019, ss.259

Erken ergenlik olgularında iki farklı GnRH analog tedavisinin etkilerinin değerlendirilmesi

XXIII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Türkiye, 17 - 21 April 2019

Gebelik haftasına göre küçük bebekler: SGA tanımını gözden geçirmek gerekli mi?

XXIII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Türkiye, 17 - 21 April 2019

Yeni tanı diyabetli ergende sebat eden kreatinin yüksekliği: HNF1B-MODY

Çocuk Endokrinolojisi Olgu Sunumları - 9, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 October 2018

Çocukluk çağı kronik spontan ürtikerinde tiroid otoantikor sıklığı

24. Ulusal Alerji ve Klinik immünoloji kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 November 2017

Kitap & Kitap Bölümleri

Cinsiyet Gelişim Bozuklukları

Turner sendromu, AYŞEHAN AKINCI, NURÇİN SAKA, Editör, NOBEL TIP KİTABEVİ, ss.37-49, 2015

Geçmişten Geleceğe Diyabetes Mellitus

Diyabetli bireylerin pediyatrik bakımdan erişkine geçişi, Şazi İmamoğlu, İlhan Satman, Sema Akalın, Serpil Salman, Candeğer Yılmaz, Editör, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, Ankara, ss.507-514, 2015