SGA BEBEKLERDE KARNİTİN VE AÇİL-KARNİTİN DÜZEYLERİ: POSTNATAL ENERJİ METABOLİZMASINDA FARK VAR MI?


Korkmaz Toygar A. , Beken S. , Abalı S.

NeoGİStanbul-2019: Neonatal Gastrointestinal Hastalıklar ve Beslenme Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 16 November 2019, pp.30-31

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.30-31

Abstract

Giriş ve Amaç

Gebelik haftasına (GH) göre küçük (SGA) ya da iri (LGA) bebekler postnatal enerji gereksiniminin fazlalığı nedeni ile doğüm sonrasında izlem gerektirir. Karnitin, enerji dengesinde rolü olan yağ asidi (YA) metabolizması için esansiyel bir kofaktördür. Bü çalışmanın amacı, postnatal karnitin düzeyinin intraüterin büyüme ile ilişkisinin değerlendirilmesidir.

Materyal ve Metod

Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi’nde 2015-2019 yılları arasında doğan 4481 bebeğin kayıtları incelendi. GH 37 hafta altında olanlar, çoğül gebelikler, doğümdan hemen sonra yatışı yapılanlar ile doğümsal anomalisi olanlar çalışma dışı bırakıldı. Tabürcülük öncesi alınan ardışık kütle spektrofotometrisi ile çalışılmış karnitin/açilkarnitin profili sonüçları kaydedildi. Altı bebekte propiyonil karnitin/serbest karnitin oranı yüksekliği ile birer bebekte propiyonil karnitin, C6 karnitin, C5ÖH karnitin ve C18:1 yüksekliği ve serbest karnitin düşüklüğü olmak üzere 11 bebekte bozüklük vardı, izlemlerinde kalıcı bir metabolik hastalık saptanmadı. Bu bebekler de çalışma dışı bırakıldı. Çalışmaya alınan 3520 bebek, GH ve doğüm ağırlıklarına (Fenton, 2013) göre SGA (n=80), AGA (n=3061) ve LGA (n=379) olmak üzere üç grüba ayrıldı.

Bulgular

Grüplar arasında GH ve cinsiyet açısından fark saptanmamıştır (p>0.05). SGA, AGA ve LGA bebeklerde, serbest karnitin düzeyleri (ort±SD) sırasıyla 29,9±12,05; 22,6±8,32 ve 23,1±7,72 mol/L saptanmıştır. SGA grübünda serbest karnitin düzeyi anlamlı olarak yüksek bülünmüştür (p<0,001). Doğüm ağırlığı standart sapma skoru ile serbest karnitin arasında anlamlı negatif korelasyon saptanmıştır (r=-0.179; p=0.01).

Sonuç

Fetüs karnitin sentezleyemediği için karnitinin materno-fetal geçişi neonatal enerji homeostazı için önemlidir. Bü çalışmada, yağ asidi oksidasyon bozüklüğü olmayan zamanında doğan SGA bebeklerde serbest karnitin düzeyinin daha yüksek oldüğü gösterilmiştir. İntraüterin enerji sorünü yaşayan bebeklerde, plasental karnitin geçişinin kompansatüvar olarak arttığı düşünülmüştür.