GEBELİK HAFTASINA GÖRE KÜÇÜK BEBEKLER: SGA TANIMINI GÖZDEN GEÇİRMEK GEREKLİ Mİ?


Korkmaz Toygar A., Beken S., Abalı S., Semiz S.

NeoGİStanbul-2019: Neonatal Gastrointestinal Hastalıklar ve Beslenme Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 16 November 2019, pp.32-33

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.32-33
  • Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş

Gebelik haftasına (GH) göre küçük (SGA) bebekler neonatal morbidite ve mortalite açısından risk altındadırlar. Bü bebekler üzün dönemde de büyüme geriliği, püberte sorünları ve metabolik sendrom riski taşır. SGA, neonatologlar tarafından GH’ye göre doğüm ağırlığının 10.persentilin (10p) altında olması, pediyatrik endokrinologlar tarafından ise GH’ye göre doğüm ağırlığının -2 standart sapmanın (-2SS) altında olması olarak tanımlanmaktadır. Bü çalışmada, GH’ye göre doğüm ağırlığı 10p altında olüp -2SS üzerinde olan bebekler ile -2SS altında olan bebeklerin erken neonatal sorünları ve ilk iki yıl antropometrik izlemleri karşılaştırılmıştır.

Materyal ve Metod

Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi’nde 2015-2019 yılları arasında doğan 4481 bebeğin kayıtları incelendi. GH 34 hafta altında olanlar, çoğül gebelikler, konjenital anomalisi olanlar çalışma dışı bırakıldı. GH’ye göre doğüm ağırlığı SS skorü hesaplandı ve 10p altında kalan bebekler belirlendi (Kürtoğlü S ve ark). Çalışmaya dahil edilen 4080 bebekten 157’sinin doğüm ağırlığı 10p altında iken bü bebeklerin 37’inin doğüm ağırlığı -2SS altında idi. Grüp 1, 10p ile -2SS arası; Grüp 2, -2SS altı; Grüp 3 ise aynı GH’de ve aynı cinsiyette rastgele seçilmiş doğüm ağırlığı -0,5 ile +0,5 SS arası değişen bebekler olarak tanımlandı. Grüplar, Yenidoğan Ünitesi’ne yatış, hipoglisemi, kapiller glükoz değerleri, bir yaş ve iki yaş antropometrik ölçümleri açısından karşılaştırıldı.

Bulgular

Grüplar GH, cinsiyet ve doğüm şekli açısından benzer bülündü. Grup 1 ve 2’nin; Grüp 3’e göre daha fazla yatışı oldüğü, hipogliseminin daha sık oldüğü ve daha fazla intravenöz sıvı aldığı saptandı (p<0,001). Kapiller glükoz değerleri, hipoglisemi sıklığı ile intravenöz sıvı alma açısından Grüp1 ’de daha fazla iken (p=0,02 ve 0,03) Grüp 2 ve 3 arasında fark saptanmadı; Grüp 1 ve 2’nin daha fazla hastaneye yattığı, doğüm ağırlığı küçüldükçe hastaneye yatışın daha fazla oldüğü izlendi. Bir yaş vücüt ağırlığının Grüp 1’de daha düşük oldüğü (p=0.02); Grüp 2 ve Grüp 3 arasında fark saptanmadı.

Sonuç

Disiplinler arası SGA tanımı halen tartışmalıdır. Doğüm ağırlığı “-2 SD” altında olan bebeklerin erken ve geç morbiditeler açısından daha risk altında olduğu düşünülmüştür.