Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Shunt Valve Rupture in Ventriculoperitoneal Shunt Failure

WORLD NEUROSURGERY, cilt.145, ss.73-76, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Location of Central Sulcus According to Coronal Suture in Turkey.

The Journal of craniofacial surgery, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Aplasia cutis congenita: A report.

Neurology India, cilt.66, ss.542-543, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Chordoma: Immunohistochemical Analysis of Brachury.

Turkish neurosurgery, cilt.28, ss.174-178, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Pituitary Colloid Cyst.

The Journal of craniofacial surgery, cilt.28, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The Impact of German-Speaking Academicians on Higher Education in Turkey

WORLD NEUROSURGERY, cilt.79, sa.1, ss.25-31, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

High angiogenic potential in an in vivo rat corneal model is associated with shorter disease-free survival in low-grade oligodendrogliomas.

Journal of clinical neuroscience : official journal of the Neurosurgical Society of Australasia, cilt.18, ss.109-13, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Derece II ve III meningiomların preoperatif prediktif faktörleri

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.12, sa.1, ss.1-6, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Serebral Bazal Ganglionların Mikrocerrahi Anatomisi ve Dil Üretimi ile İlişkisi

İstanbul Medical Journal, cilt.21, sa.6, ss.451-456, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Microsurgical Treatment of Lumbar Disc Herniation: A Retrospective Review of 282 Cases

Journal of Turkish Spinal Surgery, cilt.30, sa.4, ss.240-244, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Meningiomların moleküler biyolojisi

Türk Nöroşirürji Dergisi, cilt.27, sa.2, ss.169-175, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Intrasellar arachnoid cyst: A case report and review of the literature.

International journal of surgery case reports, cilt.23, ss.105-8, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Kalvarium metastazı ayırıcı tanısında enostoz: Olgu sunumu

Acıbadem Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.116-118, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Anterior tarsal tünel sendromu: Olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derg., cilt.13, sa.3, ss.274-277, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Intramedullary cavernoma

Marmara Medical Journal, cilt.16, sa.4, ss.279-282, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

Kavernöz anjiomalar

İntrakranial vasküler malformasyonlar, Prof. Dr. Nezih Özkan, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.51-57, 2019

Kavernöz anjiomalar

İntrakranial Vasküler Malformasyonlar, NEZİH ÖZKAN, Editör, Türkiye Klinikleri, ss.51-57, 2019

Molecular biology and genetics of chordomas

Posterior fossa tumors in children, M. Memet Özek,Giuseppe Cinalli,Wirginia Meixner,Christian Sainte-Rose, Editör, Springer International Publishing Ag, Zug, ss.675-682, 2015

Hydrocephalus in pediatric patients with posterior fossa tumors

Posterior fossa tumors in children, M. Memet Özek,Giuseppe Cinalli,Wirginia Maixner,Christian Sainte-Rose, Editör, Springer International Publishing Ag, Zug, ss.229-238, 2015