Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

  • 2014 - Devam Ediyor Sinir sistemi cerrahisi derneği

    Üye

  • 2007 - Devam Ediyor Türk nöroşirürji derneği

    Üye