Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Two branches of the same tree: A brief history of turkish neuropsychiatric society (1914-2016)

Noropsikiyatri Arsivi, cilt.54, sa.4, ss.364-371, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

THE ETHICS OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN TURKEY: RESPONSIBILITY AND CONSENT TO RISK.

Acta bioethica, cilt.22, sa.1, ss.111-118, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

More than a disease: the history of general paralysis of the insane in Turkey.

Journal of the history of the neurosciences, cilt.23, sa.2, ss.127-39, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Osmanlı Devleti’nde Adli Psikiyatri: Dr. Luigi Mongeri’xxnin Raporları, Tespitleri ve Bir Vaka Örneği

Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, sa.47, ss.233-268, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Verem Savaş Hemşire Okulu, Erenköy Sanatoryumu ve Dispanserler: Muazzez Yazıcıoğlu ile Bir Sözlü Tarih Çalışması

Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları, sa.23, ss.57-89, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Mecnuna ne urulur, ne sövülür!”: Mazhar Osman ve Yönetilemeyen Bimarhaneler

Osmanlı Bilimi Araştırmaları, cilt.19, sa.1, ss.13-42, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Tabipler Birleşiniz! İkinci Meşrutiyetin Tabip Örgütleri”

Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları, sa.22, ss.173-176, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

How can ethics be taught in health sciences?

Türkiye Biyoetik Dergisi, cilt.2, sa.3, ss.213-224, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cambridge Consortium of Bioethics Education Turkey Working Group

Türkiye Biyoetik Dergisi, cilt.1, sa.4, ss.184-187, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cambridge Consortium of Bioethics Education Turkey Working Group

Türkiye Biyoetik Dergisi, cilt.1, sa.4, ss.184-187, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cambridge Consortium of Bioethics Education Turkey Working Group

Turkish Journal of Bioethics, cilt.1, sa.4, ss.184-187, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bimarhaneler ve Mecanin Yönetimi: İki Taslak ve SüregelenTartışma

Osmanlı Bilimi Araştırmaları, cilt.14, sa.2, ss.1-40, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Toptaşı Bimarhanesi Sertabibi Dr. Avram de Castro: Bir biyo-bibliyografi

Osmanlı Bilimi Araştırmaları, cilt.13, sa.2, ss.85-97, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Psikiyatri Etiği ve Akıl Hastalarına Davranışa Tarihsel Bir Yaklaşım: Ondokuzuncu Yüzyıldan Bir Vaka Analizi

Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi, cilt.20, sa.1, ss.1-9, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Georg G. Iggers: Bilimsel Nesnellikten Postmodernizme Yirminci Yüzyılda Tarihyazımı”

Tarih Okulu, sa.11, ss.141-145, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tıbbın babası: İstanköylü Hipokrat

Memlekent, sa.10, ss.104-107, 2011 (Hakemsiz Dergi)

Bir Simgenin Öyküsü: Düşünen Adam

Dusunen Adam-Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, ss.31-36, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Kısa Tarihi

Dusunen Adam-Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, ss.1-11, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yayınlarda Bakırköy Akıl Hastanesi ve Akıl Hastanesi’nin Yayınları

Dusunen Adam-Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, ss.13-30, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitap Tanıtımı: Sağlığı Adil Paylaşmak İçin

Radikal Kitap, cilt.8, sa.464, ss.30, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Ali Enver’in Toptaşı Bimarhanesi Gözlemleri

Toplumsal Tarih, sa.194, ss.66-73, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Toptaşı Bimarhanesi Eczanesi İçin İlaç İstemi: Eczacı Yanko Efendi’nin 1879 Tarihli Listesi

Osmanlı Bilimi Araştırmaları, cilt.12, ss.23-28, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Olsun

Virgül, cilt.11, sa.3, ss.35-37, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Kitap Tanıtımı: Sağlık Reformunun Asıl Amacı

Radikal Kitap, cilt.7, sa.367, ss.30, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Toplumsal Dönüşüm-Karikatür İlişkisi Bağlamında Gırgır Dergisi

Düşünen Siyaset, cilt.1, sa.3, ss.43-52, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bir ruh hekiminin salgınlarla sınavı: Dr. Luigi Mongeri (1815-1882)

56. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ankara, Türkiye, 18 - 20 Aralık 2020

Koleradan Koronaya Modern Karantinanın Gayri Resmi Tarihi

4. Uluslararası 22. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Ankara, Türkiye, 13 - 20 Aralık 2020

Seçmeli Dersler Uygulanmasının Üçüncü Yılında Acıbadem Tıp Fakültesi Deneyimi

Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu 2019, Eskişehir, Türkiye, 10 - 12 Nisan 2019, cilt.1, sa.867420, ss.1-2

Gelenek ve Modern Arasında: Toptaşı Bimarhanesi ve Türkiye’de Nöropsikiyatri

Türk Nöropsikiyatri Vaka Tartışmaları, İstanbul, Türkiye, 09 Şubat 2019

Lape Hastanesi’nin Türkiye Nöropsikiyatri Tarihindeki Yeri

11. Nöropsikiyatri Günleri, İstanbul, Türkiye, 9 - 10 Kasım 2018

Lape Hastanesi’nin Türkiye Nöropsikiyatri Tarihindeki Yeri

11. Nöropsikiyatri Günleri, İstanbul, Türkiye, 9 - 10 Kasım 2018

Lape Hastanesi’nin Türkiye Nöropsikiyatri Tarihindeki Yeri

11. Nöropsikiyatri Günleri, İstanbul, Türkiye, 9 - 10 Kasım 2018

Lape Hastanesi’nin Türkiye Nöropsikiyatri Tarihindeki Yeri

11. Nöropsikiyatri Günleri, İstanbul, Türkiye, 9 - 10 Kasım 2018

Çok Şahane Bir Yerdi!: Sanatoryumdan Akıl Hastanesine Erenköy’ün Sağlık Tarihi ve Mirası

12. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Kasım - 02 Aralık 2018

Osmanlı Devleti’nde Deliliğin Tıbbileştirilmesi ve Toptaşı Bimarhanesi

Engellilik Araştırmaları Konferansı, İstanbul, Türkiye, 15 - 16 Kasım 2018

Türkiye’de Modern Psikiyatrinin Ortaya Çıkışı ve Adli Rapor Yazma Pratikleri

53. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bursa, Türkiye, 3 - 07 Kasım 2017

İstanbul’un Pinel’i: Dr Luigi Mongeri (1815-1882) ve Osmanlı Devleti’nde Modern Psikiyatrinin Ortaya Çıkışı

X. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Adana, Türkiye, 15 - 18 Mayıs 2017, ss.25-26

Osmanlı Devleti’nde Deliliğin Tıbbileştirilmesi ve 1876 Bimarhaneler Nizamnamesi

XIII. Türk Tıp Tarihi Kongresi, Sivas, Türkiye, 18 - 21 Kasım 2017

Madness, Politics, and Society: Toptasi Mental Asylum

Harvard University Center for the History of Medicine, BOSTON, Amerika Birleşik Devletleri, 17 Kasım 2016

Cinsellik ve Tarih: Civilization is Syphilization

Cinsellik ve Cinsel Tedaviler XI. Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Kasım 2016

Pinel of Istanbul: Dr. Luigi Mongeri (1815-1882) and the Emergence of Modern Psychiatry in the Ottoman Empire

Middle East Studies Association (MESA), Boston, Amerika Birleşik Devletleri, 17 - 20 Kasım 2016

İşyeri Hekimliği ve Etik

İstanbul tabip Odası İşyeri Hekimleri Meclisi, İstanbul, Türkiye, 16 Haziran 2016

Geç Osmanlı Dönemi Edebiyatında Tımarhanenin Temsili

Edebiyat ve Delilik Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 14 - 15 Mayıs 2015

Profesyonellik Eğitiminde Etik ve İnsan Bilimleri:Acıbadem Üniversitesi Örneği

Türkiye Biyoetik Derneği 8. Sempozyumu: Sağlık Bilimlerinde Etik Eğitimi, Ankara, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2013, ss.89-90

Delilik Siyaset ve Toplum: Toptaşı Bimarhanesi (1873-1927)

Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü Seminerleri, İstanbul, Türkiye, 28 Kasım 2014

Osmanlı Devleti’nde Ruh Sağlığı Yasası: Girişimler, Uygulama ve Sonuçlar

50. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 16 Kasım 2014

Ethical reasoning in clinical years: ethics rounds, Acibadem University experience

28th European Conference on Philosophy of Medicine and Health Care, Bioethics and Biopolitics, Debrecen, Macaristan, 27 - 30 Ağustos 2014, ss.132-133 Creative Commons License

Cambridge Bioethics Education Turkey Working Group

Second International Conference on Education in Ethics, Ankara, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2014, ss.77-78

Cambridge Bioethics Education Turkey Working Group

Second International Conference on Education in Ethics, Ankara, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2014, ss.1 Creative Commons License

Sultan Abdülaziz’in Politik Portresi ve Ölümüne İlişkin Yorumlar

50. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 16 Kasım 2014

Meçhul Bir Yazar: Bandırmalı Hatip Mehmet Hamdi Efendi

Uluslararası Balıkesir'e Değer Katan Şahsiyetler Sempozyumu, Balıkesir, Türkiye, 7 - 08 Kasım 2013, ss.161-172

Türkiye psikiyatri tarihinden görüşme çizelgesi örnekleri

49. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İzmir, Türkiye, 24 - 28 Eylül 2013

An Ottoman Lunatic Asylum: Süleymaniye Bimarhanesi (1839-1873)

2nd International Congress of Turkish History of Medicine, İstanbul, Türkiye, 10 - 13 Aralık 2012, ss.49

Anadolu Kültüründe Ruhsal Sağaltım ve Karacahmet Ulu Veli

48. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bursa, Türkiye, 9 - 13 Ekim 2012

The History of General Paralysis of the Insane in Turkey

2nd International and Interdisciplinary Conference on Health, Culture and the Human Body: Epidemiology, Ethics and History of Medicine, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2012, ss.30-31

Toptaşı Bimarhanesi (1873-1927): Delilik, Siyaset ve Toplum

Tarih Vakfı Perşembe Konuşmaları, İstanbul, Türkiye, 28 Haziran 2012

Outgoes and Returners: The Sending Back and Acceptance of Ottoman Lunatics

5th Balkan Congress on the History of Medicine & Ethics of Medicine, İstanbul, Türkiye, 11 Ekim - 15 Kasım 2011, ss.565

A Study on the Foundation and Upkeeping of the American Hospital and Nursing School in Istanbul, Based on Newspaper Accounts Appearing in American Publishments between 1905-1939

The International Congress “The European Capital of Culture – Istanbul 2010, Health in Istanbul from Past to Present”, İstanbul, Türkiye, 3 - 06 Kasım 2010, ss.487

Akıl Hastalarına Davranış ve Psikiyatri Etiği Tartışmasına Tarihsel Bir Yaklaşım: Ondokuzuncu Yüzyıldan Bir Vaka Analizi

VI. Tıp Etiği Kongresi: Biyoetikte Yeni Ufuklar, İstanbul, Türkiye, 25 - 26 Kasım 2010, ss.107

Kitap & Kitap Bölümleri

Salgınların Tarihi: Toplumsal ve Siyasal Açıdan Kısa Bir Bakış

Pandemi ve COVID-19, Selim Badur,O.Şadi Yenen, Editör, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, ss.129-150, 2020

Osmanlı Devletı̇’nde Delı̇liğin Tıbbı̇leştirilmesi 1876 Bimarhaneler Nizamnamesi

Engellilik Tarihi Yazıları / Essays on Disability History , A. Resa Aydın,ishak keskin,N.Zeynep Yelçe, Editör, Istanbul University, İstanbul, ss.151-172, 2020

Deliliğin Aynası: Osmanlı’dan Günümüze Ruhsal Bozuklukların Toplumsal ve Tıbbi Sınıflandırması

Klinik Psikoloji: Bilim ve Uygulama , Mehmet Eskin,Çiğdem Dereboy,Nuray Karancı, Editör, Türk Psikologlar Derneği Yayınları, Ankara, ss.317-338, 2020

Kafeste kuşlar gibi: Salgınların ruhsal tarihine kenar notları

Salgın: Tükeniş Çağında Dünyayı Yeniden Düşünmek, Didem Bayındır, Editör, Tellekt, İstanbul, ss.45-79, 2020

“Sorma birader! Dehşet, cinnet, felaket!”: Geç Osmanlı Dönemi Edebiyatında Tımarhanenin Temsili

Delilik ve Edebiyat, Banu Öztürk, Didem Ardalı Büyükarman, Seval Şahin, Editör, Bağlam Yayıncılık, İstanbul, ss.13-36, 2017

Önsöz

İstanbul Tıp Tarihi Sergisi, Fatih Artvinli, Yeşim Işıl Ülman (Yayıma Hazırlayanlar), Editör, Acıbadem Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.8-10, 2015

Health Policy in Turkey in the context of the Right to Health and Privatisation

Health Policy in Europe: Contemporary Dilemmas and Challenges, Alexis Benos, H.Ulrich Deppe, John Lister, Editör, International Association of Health Policy (IAHP), Londrina, ss.191-195, 2007