Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

How did the COVID-19 pandemic affect audience's attitudes in webinars?

International journal of clinical practice, 2021 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Male infertility in Sertoli cell-only syndrome: An investigation of autosomal gene defects

INTERNATIONAL JOURNAL OF UROLOGY, cilt.26, sa.2, ss.292-298, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Apocynin attenuates testicular ischemia-reperfusion injury in rats.

Journal of pediatric surgery, cilt.50, ss.1382-7, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Resistant pediatric priapism: A real challenge for the urologist.

Canadian Urological Association journal = Journal de l'Association des urologues du Canada, cilt.9, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Mesenchymal stem cell therapy in treatment of erectile dysfunction: autologous or allogeneic cell sources?

International journal of urology : official journal of the Japanese Urological Association, cilt.21, ss.1280-5, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Melatonin and tadalafil treatment improves erectile dysfunction after spinal cord injury in rats.

Clinical and experimental pharmacology & physiology, cilt.41, ss.309-16, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

THE DEMOGRAPHY AND PARTNER'S RELATIONSHIP OF PREMATURE EJACULATION IN TURKEY: MULTICENTER STUDY

JOURNAL OF SEXUAL MEDICINE, cilt.7, ss.209-210, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

THE APPLICABILITY OF A PREMATURE EJACULATION PROFILE QUESTIONNAIRE FORMS IN OUR COUNTRY

JOURNAL OF SEXUAL MEDICINE, cilt.7, ss.209, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The effect of consanguineous marriage on male sexual function

JOURNAL OF SEXUAL MEDICINE, cilt.5, ss.99, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Erectile dysfunction and Peyronie's disease in patients with retroperitoenal fibrosis

JOURNAL OF SEXUAL MEDICINE, cilt.5, ss.129, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Erectile dysfunction and Peyronie's disease in patient with retroperitoenal fibrosis.

International urology and nephrology, cilt.40, ss.971-5, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Bladder augmentation with acellular dermal biomatrix in a diseased animal model.

The Journal of urology, cilt.176, ss.1706-11, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Collagen prolyl 4-hydroxylase is up-regulated in an acute bladder outlet obstruction.

Journal of pediatric urology, cilt.2, ss.225-32, 2006 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Collateral bladder duplication with exstrophy of one moiety in a female infant.

Journal of pediatric urology, cilt.1, ss.47-9, 2005 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Minimally invasive retrograde endourological technique for obstructed ectopic ureter.

The Journal of urology, cilt.172, ss.1445, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Intermittent oral desmopressin therapy for monosymptomatic primary nocturnal enuresis.

The Journal of urology, cilt.171, ss.2603-6, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Utility of Voiding Dysfunction Symptom Score in Diagnosis and Treatment of Enuresis Nocturna

JOURNAL OF UROLOGICAL SURGERY, cilt.4, sa.1, ss.8-12, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A Rare Urologic Emergency of Penile Strangulation with a Metallic Ring

JOURNAL OF UROLOGICAL SURGERY, cilt.4, sa.1, ss.32-34, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Yaşlanma ve ereksiyon işlev bozukluğu

Türkiye Klinikleri. Üroloji. Seksüel Disfonksiyon Özel Sayısı, cilt.38, sa.3, ss.9-14, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocukluk Çağı Mesane Tümörleri

KANSER GÜNDEMİ, cilt.4, sa.4, ss.138-142, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Juxtaglomerular Cell Tumor (Reninoma): A Case Report and Mini-Review

CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, cilt.6, sa.4, ss.187-190, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Assessment of Differential Renal Function in Children with Hydronephrosis: Comparison of DMSA and MAG-3

JOURNAL OF UROLOGICAL SURGERY, cilt.2, sa.3, ss.129-134, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Vezikoüreteral Reflüde Endoskopik Tedavi

Türkiye Klinikleri Çocuk Ürolojisi, cilt.8, sa.2, ss.16-20, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocukluk Çağı Böbrek Tümörleri

Kanser Gündemi, cilt.3, sa.2, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vezikoüreteral Reflüde Endoskopik Tedavi

Türkiye Klinikleri Üroloji, cilt.8, sa.2, ss.16-20, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Testis kanseri hastalarında sperm koruma

Üroonkoloji Bülteni, sa.3, ss.169-172, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alt Üriner Sistem Semptomları ve Erektil Disfonksiyon

Üroloji Bülteni, cilt.21, sa.1, ss.5-11, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alt üriner sistem semptomları ve erektil disfonksiyon Üroloji Bülteni 2012 21 5 11

Üroloji Bülteni, cilt.21, ss.5-11, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

OAB V8 Aşırı Aktif Mesane sorgulama formu validasyon çalışması

Üroloji Bülteni, cilt.21, sa.3, ss.113-116, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Radikal Prostatektomi sonrası erektil disfonksiyon önlenebilirmi Cerrahi ve Medikal alternatifler var mı

Üroonkoloji Bülteni, sa.2, ss.111-116, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sistektomi sonrası yaşam kalitesi ne zaman ölçülmelidir

Üroonkoloji Bülteni, sa.1, ss.57-60, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prematür Ejakülasyon Hasta Profili Formu Türkçe Geçerliliginin Degerlendirilmesi

Üroloji Bülteni, cilt.19, sa.1, ss.41-46, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Benin Prostat Hiperplazisi BPH AUSS

Medical Turbune, cilt.2, ss.11-15, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Brusellozun İlk Bulgusu Olarak Brusella Epididimo Orşiti Bir Olgu Sunumu Ve Literatur Derlemesi

Marmara Medical Journal, cilt.21, sa.1, ss.56-60, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Testis ve Eklerinin Torsiyonu

Türkiye Klinikleri, Acil Tıp Ürolojik Aciller Özel Sayısı, cilt.20, sa.3, ss.62-66, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Testis Kanseri ve İnfertilite

Üroonkoloji Bülteni, cilt.4, ss.8-11, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üreterik reimplantasyonda başarı ve morbidite

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, cilt.45, sa.3, ss.202-205, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mesanede yabancı cisim İğ

Üroloji Bülteni, cilt.12, sa.4, ss.233-235, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prostatic cancer with metastasis to the testis

Turkish Journal of Cancer, cilt.31, sa.1, ss.35-38, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sinir koruyucu radikal retropubik prostatektomi 30 olgunun sonuçları

Üroloji Bülteni, cilt.11, sa.4, ss.205-208, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nefrolitotomi sonrası kanamalarda anjiyografi ve embolizasyon

Üroloji Bülteni, cilt.11, sa.3, ss.164-166, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Taş Hastalığı Ürolojik Yaklaşım

9. ULUSAL ÇOCUK NEFROLOJİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 24 - 27 Kasım 2016

Ogmentasyon ve TAK uzun dönemde masum mu

3. Ulusol Ürolojik Cerrahi Kongresi, Türkiye, 2 - 06 Kasım 2016

MELATONIN ADMINISTRATION REORGANIZES CAVERNOUS TISSUE, UPREGULATES SIRT-1 GENES, AND DECREASES OXIDATIVE DAMAGE IN DIABETIC RATS

Annual Meeting of the American-Urological-Association (AUA), California, Amerika Birleşik Devletleri, 6 - 10 Mayıs 2016, cilt.195 identifier

PROTECTIVE EFFECT OF PLATELET RICH PLASMA ON EXPERIMENTAL ISCHEMIA/REPERFUSION INJURY IN TORSION OF RAT TESTIS

Annual Meeting of the American-Urological-Association (AUA), California, Amerika Birleşik Devletleri, 6 - 10 Mayıs 2016, cilt.195 identifier

PROTECTIVE EFFECTS OF MELATONIN ON URINARY SYSTEM STONE DISEASE IN RATS

Annual Meeting of the American-Urological-Association (AUA), California, Amerika Birleşik Devletleri, 6 - 10 Mayıs 2016, cilt.195 identifier

COMPUTED TOMOGRAPHY CAN PREDICT POSITIVE STONE CULTURES PRIOR TO PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTOMY

Annual Meeting of the American-Urological-Association (AUA), California, Amerika Birleşik Devletleri, 6 - 10 Mayıs 2016, cilt.195 identifier

Taş Paneli

4. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, Türkiye, 3 - 06 Mart 2016

JUKSTAGLOMERÜLER HÜCRELİ TÜMÖR RENİNOMA OLGU BİLDİRİMİ

13. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 28 Kasım 2015

MELATONIN AND TADALAFIL TREATMENT IMPROVES ERECTILE DYSFUNCTION AFTER SPINAL CORD INJURY IN RATS

Annual Meeting of the American-Urological-Association (AUA), Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 16 - 21 Mayıs 2014, cilt.191 identifier

PREEMPTIVE PENIL REHABILITATION WITH SILDENAFIL BEFORE BILATERAL CAVERNOSAL NERVE INJURY IN RATS: DOES IT REALLY AFFECT RECOVERY OF ERECTILE FUNCTION?

104th Annual Meeting of the American-Urological-Association, Illinois, Amerika Birleşik Devletleri, 25 - 30 Nisan 2009, cilt.181, ss.240 identifier

OUTCOME OF TESTICULAR SPERM EXTRACTION (TESE) ON SEXUAL FUNCTION IN PATIENTS WITH MALE FACTOR INFERTILITY

104th Annual Meeting of the American-Urological-Association, Illinois, Amerika Birleşik Devletleri, 25 - 30 Nisan 2009, cilt.181, ss.734 identifier

Muscarinic Receptor Expresion Increases Following Exposure to Intravesical Presures of 40 cm H2O

54th Annual Meeting The Society for Pediatric Urology, San-Antonio, Kuzey Mariana Adaları, 21 Mayıs 2205 - 23 Mayıs 2005

Erectile dysfunction and Peyronie s disease in patients with retroperitoenal fibrosis

10th Congress of the European Society for Sexual Medicine, 25 Kasım 2207 - 28 Kasım 2007

A new cause of male infertility after cisplatin exposure: The effect of cisplatin on Y chromosomes

103rd Annual Meeting of the American-Urological-Association, Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 17 Mayıs 2008, cilt.179, ss.634 identifier

Predictive value of voiding dysfunction symptom score to find the response time to the treatment

103rd Annual Meeting of the American-Urological-Association, Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 17 Mayıs 2008, cilt.179, ss.298 identifier

The effect of consanguineous marriage on male sexual function

10th Congress of the European Society for Sexual Medicine, Lizbon, Portekiz, 25 - 28 Kasım 2007

Sexual function in patient with retroperitoenal fibrosis

EAU 1st Eastern Mediterranean Meeting, Antalya, 19 - 20 Ekim 2007

Short term results of a secondary male sling procedure after failed InVance bone anchored male sling

37th Annual Meeting of the International Continance Society, Rotterdam, Hollanda, 20 - 24 Ağustos 2007

Muscarinic receptor expression increases following exposure to intravesical pressures of >= 40 CM-H2O

Annual Meeting of the American-Urological-Association, San-Antonio, Kuzey Mariana Adaları, 21 - 26 Mayıs 2005, cilt.173, ss.191-192 identifier

A novel mechanism for pressure induced cell proliferation in human bladder smooth muscle cells

XX th Congress of the European Association of Urology, İstanbul, Türkiye, 16 - 19 Mart 2005

Intermittent oral desmopressin therapy for mono symptomatic nocturnal enuresis

” ICCS & Asia Pasific Association of Pediatric Urologist Joint Meeting, Hong Kong, 10 - 13 Aralık 2002

Functional voiding problems - symptom scoring system: quantitative standardization of voiding problems in children

15tH Annual Meeting of the European-Society-for-Paediatric-Urology (ESPU), Regensburg, Almanya, 22 - 25 Nisan 2004, cilt.93, ss.63 identifier

Functional voiding problems symptom scoring system: Quantitative standardization of voiding problems in pediatric population

99th Annual Meeting of the American-Urological-Association, San-Francisco, Kostarika, 8 - 13 Mayıs 2004, cilt.171, ss.54 identifier

Do we need additional treatment for symptoms of nocturnal enuresis in patients with voiding dysfunction?

15tH Annual Meeting of the European-Society-for-Paediatric-Urology (ESPU), Regensburg, Almanya, 22 - 25 Nisan 2004, cilt.93, ss.65 identifier

Patient selection for autoaugmentation

EAU XVIII-ESPU XIV, İspanya, 12 Mart 2002 - 15 Mart 2003

Spiral CT in pediatric urolitiasis

12th. ESPU meeting and 3rd ICCS congress, Aarhus, 26 - 29 Nisan 2001

Result of anti reflux surgery in children with voiding dysfunction

AUA 95 th. Annual meeting, Atlanta, Amerika Birleşik Devletleri, 29 Nisan - 02 Mayıs 2000

Kitap & Kitap Bölümleri

POSTERİOR ÜRETRAL VALF (PUV)

Üroloji Masaüstü Başvuru Kitabı, Serdar Tekgül, Levent Türkeri, Adil Esen, Bülent Alıcı, Editör, Iris, Ankara, ss.863-867, 2016

Yardımcı Üreme Tekniklerinde Moleküler Mekanizmalar

Moleküler Üroloji, Türkeri, A. Özer, F. Narter, Editör, Pelin Ofset Tipo Matbaacılık, Ankara, ss.671-678, 2012

İnfertilitede İmünolojik Mekanizmalar

Moleküler Üroloji, L. Türkeri, A. Özer, F. Narter, Editör, Pelin Ofset Tipo Matbaacılık, Ankara, ss.679-686, 2012

Fertilizasyonun Moleküler Temeli

Moleküler Üroloji, L. Türkeri, A. Özer, F. Narter, Editör, Pelin Ofset Tipo Matbaacılık, Ankara, ss.663-670, 2012

Sperm Oluşumu ve Fizyolojisi.

Moleküler Üroloji, L. Türkeri, A. Özer, F. Narter , Editör, Pelin Ofset Tipo Matbaacılık, Ankara, ss.653-662, 2012