TEMİZ ARALIKLI KATETERİZASYON YAPAN MİYELODİSPLAZİLİ ÇOCUKLARDA GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ ÜRETEN BAKTERİÜRİNİN KLİNİK RİSK FAKTÖRLERİ


TOPRAK T., Şahan A., Sulukaya M., GARAYEV A., Sekerci Ç. A. , Tanidir Y., ...More

6. ULUSAL İŞLEVSEL ÜROLOJİ ve KADIN ÜROLOJİSİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 2 - 06 October 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey