Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2020 5. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi Online

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

Ödüller

 • Kasım 2020 ÇOCUK İNTRARENAL CERRAHİSİNDE BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER:TÜRK ÇOCUK ÜROLOJİSİ DERNEĞİ TAŞ ÇALIŞMA GRUBU

  Ürolojik Cerrahi Derneği

 • Kasım 2016 3. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi En iyi Sözlü Sunum 1. lik Ödülü

  Ürolojik Cerrahi Derneği

 • Nisan 2016 ESPU Kelm Hajalmas Poster Prize Temel Bilimler 1.lik Ödülü

  Avrupa Çocuk Ürolojisi Derneği

 • Haziran 2014 2014 Bilimsel Araştırma 3. lük ödülü

  Marmara Tıbbi Hizmetler Geliştirme Ve Yardım Derneği

 • Mart 2014 As. Dr. Cengiz Çetin Tez yarışması 3. lik Ödülü

  İstanbul Tabip Odası

 • Mart 2012 As. Dr. Cengiz Çetin Tez yarışması 1. lik Ödülü

  İstanbul Tabip Odası

 • Mart 2010 As. Dr. Cengiz Çetin Tez yarışması 1. lik Ödülü

  İstanbul Tabib Odası

 • Kasım 2007 En iyi poster sunumu 1. lik ödülü

  Türk Çocuk Ürolojisi Derneği

 • Haziran 2005 ESPU Kelm Hjalmas Poster Prize , Basic Research

  Espu

 • Mart 2005 EN İYİ POSTER

  Eau

 • Ocak 2001 2001 EBU (European Board of Urology) in- service sınavında Türkiye den katılan 95 Asistan içinde birincilik ödülü.

  Ebu

Burslar

 • 2004 - 2004 Nato B1

  TÜBİTAK

 • 2001 - 2001 Asistan Eğitim Destek Bursu

  Diğer Resmi Kurumlar

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 553

h-indeksi (WOS): 13

Davetli Konuşmalar

 • Mart 2020 Prof. Dr. Ferruh Şimşek Marmara Üroloji Günleri

  Konferans

  Marmara Üniversitesi, Türkiye

 • Aralık 2019 Alt Üriner Sistem Disfonksiyonu. Nöropatik mesaneye yaklaşım: Neler değişti?

  Konferans

  Türk Çocuk Ürolojisi Derneği, Türkiye