Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Nisan 2020 Akademik Kadroya Atama

  İstanbul Kent Üniversitesi

  Akademik Kadroya Atama

 • Nisan 2020 Akademik Kadroya Atama

  İstanbul Kent Üniversitesi

  Akademik Kadroya Atama

 • Ocak 2020 Akademik Kadroya Atama

  Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

  Akademik Kadroya Atama

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2019 - Devam Ediyor TÜRK ÇOCUK ÜROLOJİSİ DERNEĞİ

  Başkan Yardımcısı

 • 2010 - Devam Ediyor Ürolojik Cerrahi Derneği

  Asli Üye

 • 2008 - Devam Ediyor Avrupa Üroloji Derneği

  Asli Üye

 • 2004 - Devam Ediyor Avrupa Çocuk Ürolojisi Derneği

  Asli Üye

Bilimsel Hakemlikler

 • Mayıs 2020 JOURNAL OF UROLOGİCAL SURGERY

  Hakemli Bilimsel Dergi