ÜRETEROPELVİK BİLEŞKE DARLIĞI OLAN ÇOCUK VEERİŞKİN HASTALARDA NÖTROFİL JELATİNAZ İLİŞKİLİ LİPOKALİN İN BİYOKİMYASAL BELİRTEÇ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ


TALİBZADE F., KAYA C., ŞAHİN B., TANIDIR Y., ŞEKERCİ Ç. A. , AKBAL C. , ...More

3. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi129, Turkey, 2 - 06 November 2016

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey