İntradetrusor onabotulinum toksin a tedavisinin nörojenik detrusor aşiri aktivitesi ilişkili vezikoüreteral reflü üzerine etkisi


AKBAL C. , ŞEKERCİ Ç. A. , ASUTAY M. K. , Top T., TARCAN T., ŞİMŞEK F.

13. Türk Çocuk Ürolojiisi Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 28 November 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey