Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Did blood transfusion increase mortality in patients with diabetes undergoing isolated coronary artery bypass graft surgery? A propensity score-matched analysis of 816 patients

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.28, sa.4, ss.586-592, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Comparative Effects of Blood and Crystalloid Cardioplegia on Cellular Injury and Oxidative Stress in Cardiovascular Surgery.

Annals of thoracic and cardiovascular surgery : official journal of the Association of Thoracic and Cardiovascular Surgeons of Asia, cilt.25, sa.1, ss.10-17, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Anesthesia management with single injection paravertebral block for aorta coarctation in infant

PEDIATRIC ANESTHESIA, cilt.23, sa.11, ss.1078-1083, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Ultrasound-guided radial arterial cannulation: long axis/in-plane versus short axis/out-of-plane approaches?

JOURNAL OF CLINICAL MONITORING AND COMPUTING, cilt.27, sa.3, ss.319-324, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Quadratus lumborum block for both cholecystectomy and right-sided nephrectomy

AGRI-THE JOURNAL OF THE TURKISH SOCIETY OF ALGOLOGY, cilt.31, sa.3, ss.153-154, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Açık Kalp Cerrahisinde Kardiyopleji Tipinin Endoteliyal Glikokaliks Bütünlüğü Üzerine Etkisi

21.Ulusal Göğüs Kalp Damar Anestezive Yoğun Bakım Derneği Kongresi, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2015