Kardiyopulmoner Baypas Geçiren Diyabetik Hastalarda Anemi ve Transfüzyonun Böbrekler ve Diğer Organlar Üzerine Olan Etkisinin Araştırılması


ULUGÖL H. , Aykut G., KİLERCİK M. , Kutsioğlu T., Atalan N., AKSU U., ...More

Göğüs, Kalp, Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 20. Ulusal Kongresi, Turkey, 17 - 20 April 2014

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey