Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Clinical signs in cornea and ocular surface

INDIAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, cilt.66, sa.2, ss.202-206, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The effect of hemodialysis on intraocular pressure

ADVANCES IN CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE, cilt.27, sa.1, ss.105-110, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Ehlers-Danlos and hypermobility syndromes and the eye

EHLERS-DANLOS SYNDROME: A MULTIDISCIPLINARY APPROACH, ss.225-234, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The Effect of Smoking on Corneal Biomechanics.

Current eye research, cilt.42, sa.1, ss.16-20, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Iris metastasis of gastric adenocarcinoma.

World journal of surgical oncology, cilt.14, ss.71, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Corneal Biomechanical Properties in Aspirin Users.

Ophthalmic research, cilt.55, sa.4, ss.199-204, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Supracor hyperopia and presbyopia correction: 6-month results

EUROPEAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, cilt.24, sa.3, ss.325-329, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Reply: Gaskin et al.

Journal of refractive surgery (Thorofare, N.J. : 1995), cilt.29, ss.10, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Impact of pterygium surgery on corneal topography Pterjiyum cerrahisinin korneal topografi{dotless} üzerine etkileri

Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, cilt.30, sa.3, ss.1055-1060, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Topography-guided LASIK with the WaveLight laser after penetrating keratoplasty

JOURNAL OF REFRACTIVE SURGERY, cilt.22, sa.7, ss.716-719, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Corneal perforation with minor trauma: Ehlers-Danlos syndrome type VI

OPHTHALMIC SURGERY LASERS & IMAGING, cilt.36, sa.4, ss.350-351, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

LASIK with an inferior hinge

JOURNAL OF REFRACTIVE SURGERY, cilt.21, sa.2, ss.197-199, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Corneal topographic changes after phacoemulsification through steep axis incision

International Ophthalmology, cilt.25, sa.2, ss.123-128, 2004 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Wavefront-guided laser in situ keratomileusis with the Bausch & Lomb Zyoptix system.

Journal of refractive surgery (Thorofare, N.J. : 1995), cilt.20, ss.35-9, 2004 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Wavefront-guided laser in situ keratomileusis with the Bausch & Lomb Zyoptix system

JOURNAL OF REFRACTIVE SURGERY, cilt.20, sa.1, ss.35-39, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The efficacy of hourly prophylactic steroids in diffuse lamellar keratitis epidemic

OPHTHALMOLOGICA, cilt.218, sa.5, ss.318-322, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Topical cyclosporine in pediatric keratoplasty

Eye and Contact Lens, cilt.29, sa.2, ss.103-107, 2003 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The clinical efficacy of silicone punctal plug therapy

CORNEA, cilt.21, sa.2, ss.135-139, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Corneal laceration and intraocular foreign body in a post-LASIK eye

CORNEA, cilt.21, sa.2, ss.234-236, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Bilateral retinal involvement as a presenting sign of neurofibromatosis 2

JOURNAL OF PEDIATRIC OPHTHALMOLOGY & STRABISMUS, cilt.39, sa.1, ss.49-51, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Clear corneal wound infection after phacoemulsification

ARCHIVES OF OPHTHALMOLOGY, cilt.119, sa.12, ss.1755-1759, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Chalazion as a cause of decreased vision after LASIK

CORNEA, cilt.20, sa.8, ss.890-892, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Tarsorrhaphy - Clinical experience from a cornea practice

CORNEA, cilt.20, sa.8, ss.787-791, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Lipoprotein (a) in Behçet's disease as an indicator of disease activity and in thrombotic complications.

European journal of ophthalmology, cilt.11, sa.1, ss.62-5, 2001 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Ocular complications in inflammatory bowel disease

ANNALS OF OPHTHALMOLOGY, cilt.32, sa.3, ss.245-248, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Bilateral orbital involvement as a presenting sign in a child with acute lymphoblastic leukemia

JOURNAL OF PEDIATRIC OPHTHALMOLOGY & STRABISMUS, cilt.37, sa.4, ss.235-237, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Vitreous hemorrhage from the persistent hyaloid artery

JOURNAL OF AAPOS, cilt.4, sa.3, ss.190-191, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Correlation of clinical and neuroradiological findings in down-gaze palsy

GRAEFES ARCHIVE FOR CLINICAL AND EXPERIMENTAL OPHTHALMOLOGY, cilt.238, sa.4, ss.369-371, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Ocular leishmaniasis

EYE, cilt.13, ss.666-667, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Clinical and histopathologic findings of iris nevus (Cogan-Reese) syndrome

ACTA OPHTHALMOLOGICA SCANDINAVICA, cilt.77, sa.2, ss.234-237, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Intrauterine Cataract Diagnosis and Follow-up

TURK OFTALMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, cilt.50, sa.4, ss.245-247, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Shallow Anterior Chamber in a Severe Case of Unilateral Acute Central Serous Retinal Detachment

Case Reports in Ophthalmology, cilt.8, sa.2, ss.326-333, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Isolated Oculomotor Nerve Palsy During Herpes Zoster Infection: Case Report

Turkiye Klinikleri Journal of Ophthalmology, cilt.26, ss.65-70, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kuru Göz Tanı Yöntemleri

Mn Oftalmoloji, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Long term follow up after corneal collagen cross linking in keratoconus

Journal of Clinical and Experimental Investigations, cilt.6, sa.4, ss.343-350, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Long-term follow-up results of corneal collagen cross-linking in keratoconus

Journal of Clinical and Experimental Investigations, cilt.6, ss.343-350, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier identifier

Ultrasonik pakimetri ve scheimpflug sistemi ile kornea kalınlığı ölçümü

MN Oftalmoloji, cilt.19, ss.132-136, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Laser in situ keratomileusis sonrası pterjiyum

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kontakt lenslerde bakteriyel keratitler

MN Oftalmoloji, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fakik göziçi lensler

Mn Oftalmoloji, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Femtosaniye laser uygulamaları

Mn Oftalmoloji, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Speküler Mikroskopi ve pakimetri Değerlerinin Keratokonuslu ve Normal Gözlerde Karşılaştırılması

Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi, cilt.17, sa.4, ss.227-232, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Penetran keratoplasti öncesinde ve sonrasında donör kornea endoteline etki eden faktörlerin değerlendirilmesi

TURK OFTALMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, cilt.37, ss.406-413, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akne rozasea hastalarında göz tutulumu

TURK OFTALMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, cilt.36, ss.104-111, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Donör ve kornea dokusu epidemiyolojik özellikleri

TURK OFTALMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, cilt.36, ss.203-207, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Penetran keratoplasti sonrası kornea topografisinde longitudinal değişimler

TURK OFTALMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, cilt.36, ss.98-103, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Amiodaron kullanımına bağlı gelişen tiroid oftalmopatili bir olgu

Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sklera biseksiyonu ve poröz polietilen sfer implantasyonuyla eviserasyon

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, cilt.45, ss.146-148, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ön kamara göz içi lenslerinde lens gücü hesaplama formüllerinin karşılaştırılması

MN Oftalmoloji, cilt.12, ss.269-271, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Penetran keratoplasti endikasyonları

Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kseroderma pigmentozumlu bir hastada bilateral konjonktival skuamöz hücreli karsinom

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, cilt.44, ss.51-54, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilateral kornea perforasyonu onarımında albümin-gluteraldehid doku yapıştırıcısı

Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi, cilt.13, ss.221-224, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üst-temporal ve üst-nazal saydam korneal kesili fakoemülsifikasyon sonrası korneal astigmatizma değişiklikleri

TURK OFTALMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, cilt.34, ss.49-54, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fakoemülsifikasyon sonrası erken dönem göz içi basıncını etkileyen faktörler

TURK OFTALMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ambliyopide otomatik perimetri

MN Oftalmoloji, cilt.8, ss.53-57, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Deneysel toksoplazma retinokoroiditinde intravitreal klindamisinin etkinliği ve sonuçları

MN Oftalmoloji, cilt.8, ss.263-267, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Küçük kesili korneal trabekülektomi: Ön çalışma

Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kornea Ektazilerinde İpuçları: CXL Kime, Ne Zaman?

TOD 52. Ulusal Kongresi, Türkiye, 13 - 18 Kasım 2018

A rare cause of recurrent subconjunctival haemorrhage: ocular vicarious menstruation

3. European Society of Cataract and Refractive Surgeons 20th Winter Meeting, 26 - 28 Şubat 2018

Age-related change in corneal biomechanical parameters in a healthy Caucasian population

European Society of Cataract and Refractive Surgeons 34th Congress 2016, 10 - 14 Eylül 2016

Kornea ektazilerinde çapraz bağlama: Epi-on

TOD 51. Ulusal Kongresi, Türkiye, 24 - 29 Ekim 2017

Rekürren erozyon sendromunda tedavi algoritmi

TOD 50. Ulusal Kongresi, Türkiye, 9 - 13 Kasım 2016

Herpetik keratitler paneli: Klinik özellikler ve tanı

TOD 39. Bahar Sempozyumu, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2016

Corneal Biomechanical Features in Aspirin Using Individuals

European Society of Cataract and Refractive Surgeons 33th Congress, 5 - 09 Eylül 2015

The effects of oestrogen and progesterone on cornea in different periods of women’s lives

European Society of Cataract and Refractive Surgeons 20th Winter Meeting, 26 - 28 Şubat 2016

Iris metastasis of gastric adenocarcinoma

European Society of Cataract and Refractive Surgeons 20th Winter Meeting, 25 - 28 Şubat 2016

3. Canlı Cerrahi Seansı

KRC Canlı Cerrahi, Türkiye, 01 Ocak 2016

Uygulamalı femtolazer eğitimi: Femtosaniye lazer ile wavefront-güdümlü LASIK

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Eğitim Günleri, Türkiye, 06 Aralık 2015

Wet lab: Intralase IFS Femto-LASIK

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Eğitim Günleri, Türkiye, 06 Aralık 2015

Laser refraktif cerrahileri sonrası pekiştirme (enhancement)

KRCB Aktif Üye Toplantısı, Türkiye, 10 - 11 Ekim 2015

Influence of Refractive Errors on Corneal Viscoelasticity

European Society of Cataract and Refractive Surgeons 33th Congress, Barselona, 5 - 09 Eylül 2015

Corneal Biomechanics in Heavy Smokers

European Society of Cataract and Refractive Surgeons 19th Winter Meeting, İstanbul, 20 - 22 Şubat 2015

Benzer endikasyonlar, değişen teknikler: 566 keratoplasti (2004-2012)

TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Türkiye, 5 - 09 Kasım 2014

Hemodiyalizin Göz İçi Basıncı Üzerine Etkisi

TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Türkiye, 5 - 09 Kasım 2014

Oküler Toksoplazmozis ve Retinal Yırtık: Vaka takdimi

TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Türkiye, 5 - 09 Kasım 2014

Assessment of intraocular pressure in hyperopic LASIK

European Society of Cataract and Refractive Surgeons 32th Congress, 13 - 17 Eylül 2014

Deneysel Pseudomonas Kornea Ülserinde Çapraz Bağlama Tedavisinin Etkinliği

TOD Kornea ve Oküler Yüzey Birimi Aktif Üye Toplantısı, Türkiye, 10 - 11 Mayıs 2014

Supracor Presbiyopi ve Hipermetropi Tedavisi: 6 aylık sonuçlar

TOD 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Türkiye, 6 - 10 Kasım 2013

Masabaşı eğitmen: Kontakt Lense Dokunmak

TOD 2. Uygulamalı Kontakt Lens Günleri, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2012

Sert kontakt lensler, uygulama özellikleri

TOD 2. Uygulamalı Kontakt Lens Günleri, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2012

Torik yumuşak lensler

Ankara Numune Günleri, Türkiye, 31 Mart 2012

Kırmızı göz paneli: Keratitler

TOD 9. Mart Sempozyumu, Türkiye, 16 - 18 Mart 2012

LASIK sonrası pterjiyum

TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Türkiye, 11 - 15 Kasım 2009

Live fitting: How do we fit contact lenses in difficult cases?

42nd ECLSO European Contact Lens and Ocular Surface Congress, 25 - 26 Ekim 2011

Presbiyopik kontakt lensler: Kime?

TOD 45. Ulusal Kongresi, Türkiye, 5 - 09 Ekim 2011

Kontakt Lens Sözlü Bildirileri, Oturum Başkanlığı

TOD 44. Ulusal Kongresi, Türkiye, 29 Eylül - 03 Ekim 2010

Merkezi ve parasantral kornea kalınlığının değerlendirilmesi

TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Türkiye, 29 Eylül - 03 Ekim 2010

Masabaşı eğitmen

TOD 1. Uygulamalı Kontakt Lens Günleri, Türkiye, 29 - 30 Mayıs 2010

Kornea vaskülarizasyonu: Kornea içi halkanın geç dönem komplikasyonu

TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Türkiye, 30 Ekim - 02 Kasım 2007

Özel kontakt lens uygulamaları kursu: Prostetik lensler

TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Türkiye, 30 Ekim - 02 Kasım 2007

Presbiyopi tedavisinde kondüktif keratoplastinin erken dönem sonuçları

TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Türkiye, 30 Ekim - 02 Kasım 2007

Keratokonus kursu: Destekleyici tedaviler

TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Türkiye, 30 Ekim - 02 Kasım 2007

Presbiyopi kursu: Hasta seçimi ve kontakt lens ile düzeltme

TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2006

Keratokonuslu hastalarda kornea topografisi: İstatistiksel endeksler

TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2006

Donör ve kornea dokusu epidemiyolojik özellikleri

TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Türkiye, 17 - 21 Eylül 2005

Donör kornealarda speküler mikroskopi değişkenlerinin değerlendirilmesi

TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Türkiye, 17 - 21 Eylül 2005

Terapötik kontakt lensler kursu: Cerrahi sonrası uygulama

TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Türkiye, 17 - 21 Eylül 2005

Kornea Sözlü Bildirileri: Oturum Başkanlığı

TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Türkiye, 9 - 13 Ekim 2004

Amiodaron kullanımına bağlı gelişen tiroid oftalmopatili bir olgu

TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Türkiye, 9 - 13 Ekim 2004

Penetran keratoplasti pratik cerrahi kursu: Kurs eğitmeni

TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Türkiye, 9 - 13 Ekim 2004

Kornea Birimi İnteraktif Toplantı: LASIK sonrası ektazi

TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Türkiye, 9 - 13 Ekim 2004

Rozasealı hastalarda göz tutulumu

TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Türkiye, 4 - 08 Ekim 2003

Göz içi lens gücü hesaplama formülleri

TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Türkiye, 4 - 08 Ekim 2003

Topical cyclosporine in pediatric keratoplasty

Wills Eye Hospital 13th Biennial Cornea Conference, 1 - 04 Nisan 2000

Clear corneal wound infection after phacoemulsification

ASCRS-ASOA Symposium on Cataract, IOL and Refractive Surgery, 1 - 05 Eylül 2001

Predictive factors in visual outcome of infectious keratitis

Association for Research in Vision and Ophthalmology Annual Meeting, 29 Nisan - 04 Mayıs 2001 identifier

Ocular findings associated with Ectopia Lentis et Pupillae

XXVIIIth International Congress of Ophthalmology, 21 - 26 Haziran 1998